Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe

Z punktu widzenia konstrukcyjnego wyburzenie budynku oznacza jego całkowite usunięcie. W ramach remontu zwykle jednak przeprowadzane są tylko częściowe rozbiórki lub patroszenia. W zależności od tego, które części budynku są wyburzane i jakie odpady powstają, istnieją również odpowiednie wymagania dotyczące utylizacji gruzu budowlanego. Jest to idealne rozwiązanie, gdy materiały budowlane są w dużej mierze sortowane według poszczególnych rodzajów odpadów podczas demontażu.

Gruz budowlany © animaflora, fotolia.com

Rozbiórka z planem

Podczas gdy we wcześniejszych latach kula burząca lub wyburzanie były często używane jako wszechstronny cios w celu wyburzenia budynków, obecnie preferowana jest tzw. wyburzanie planowe. Każdy etap prac rozbiórkowych jest precyzyjnie zaplanowany i realizowany w kontrolowany sposób. Podział rozbiórki na poszczególne etapy pracy ułatwia sortowanie różnego rodzaju gruzu i odpadów. Dla kontrolowanego demontażu można zdefiniować dwa priorytety:

 • Rozbiórka opiera się na możliwości ponownego użycia lub recyklingu materiałów budowlanych
 • Rozbiórka odbywa się w odwrotnej kolejności do budowy budynku.
Prace rozbiórkowe: które elementy można ponownie wykorzystać?

Zawsze należy liczyć się z występowaniem skażonych substancji, które są traktowane jako odpady niebezpieczne lub tzw. substancji zakłócających, które nie są szkodliwe, ale zanieczyszczają sortowanie. Jeżeli rozbiórka prowadzona jest zgodnie z zasadą recyklingu, można zdefiniować następujące kroki:

 • Rozbudowywane są dostępne tereny skażone, w tym np. usuwanie słabo związanych elementów azbestowych lub innych materiałów budowlanych skażonych substancjami.
 • Komponenty i materiały budowlane wielokrotnego użytku w budynku, takie jak grzejniki, rury, dachówki lub schody są usuwane, przechowywane i naprawiane do dalszego użytku.
 • Materiały budowlane nadające się do recyklingu są usuwane i przechowywane oddzielnie według typu.
 • Zanieczyszczenia takie jak izolacja, wypełniacz piankowy, płyta gipsowo-kartonowa czy impregnowane drewno są sortowane z jednorodnych odpadów budowlanych.
 • Tkanina budowlana wraz z kondygnacjami podziemnymi i zapleczem zewnętrznym zostanie zdemontowana.
Wskazówka: Jeśli planowany demontaż jest rozważany w celu renowacji, zaleca się dokładne wstępne zaplanowanie etapów pracy. Na początku prac rozbiórkowych odpowiednie kontenery i punkty zbiórki lub. -Dostępne są pojemniki na różne rodzaje odpadów. aż do 30% zapisać

Oferty utylizacji,
Rozbiórka i porządkowanie

porównaj oferty
 • Sieć ogólnokrajowa
 • Kwalifikowani dostawcy
 • Nie wiążący
 • Za darmo
Wskazówka: Znajdź tanie firmy zajmujące się utylizacją odpadów, porównaj oferty i oszczędzaj.

Wielokrotnego użytku lub recykling?

Te dwa terminy, które brzmią tak podobnie, znacznie się różnią. Podczas gdy komponenty wielokrotnego użytku w innym miejscu w tym samym stanie lub. Regenerowane, ponownie używane lub instalowane materiały budowlane wielokrotnego użytku są poddawane recyklingowi. Możliwość ponownego wykorzystania jest podzielona na różne podobszary, które koncentrują się na odświeżeniu lub. Odwołaj się do modernizacji rzeczy. Jeśli chodzi o usuwanie, ponowne użycie służy w szczególności unikaniu odpadów. Szacuje się, że w porównaniu z recyklingiem wysiłek jest większy, ponieważ do przechowywania i transportu wymagana jest większa dbałość i bardziej chronione warunki, głównie przedmioty wielokrotnego użytku muszą być czyszczone i naprawiane w złożony sposób.

Prace rozbiórkowe: sortuj i usuwaj, poddaj recyklingowi lub ponownie wykorzystaj komponenty

Przechowuj odpady budowlane

Co zrobić ze śmieciami – to pierwsze pytanie, jeśli chodzi o planowaną rozbiórkę i patroszenie. Zdefiniowane bryły, takie jak drewniane belki lub panele, można przechowywać w suchym miejscu i usuwać zbiorczo. Gruz lub inne materiały z małymi cząstkami nie powinny być składowane bezpośrednio na otwartym terenie. Z jednej strony trudno stąd całkowicie wchłonąć materiał i wyczyścić punkt poboru, z drugiej strony ziemia może być zanieczyszczona parującymi substancjami lub drobnymi cząstkami stałymi. Farby, lakiery i inne niebezpieczne odpady należy przechowywać ze szczególną ostrożnością. Idealnie jest, jeśli odpady te są usuwane bezpośrednio w pojemniku zbiorczym, takim jak kontener lub przyczepa.

Wskazówka: Szukasz taniej firmy zajmującej się utylizacją odpadów? Następnie skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny do utylizacji i porównaj oferty bez zobowiązań i bezpłatnie.

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny firm zajmujących się utylizacją odpadów i zaoszczędź do 30 procent

Utylizacja odpadów budowlanych - pojemniki do zbiórki i punkty utylizacji

Pojemnik na odpady budowlane © fefufoto, fotolia.com

Odpowiednie pojemniki muszą być dostępne do profesjonalnej utylizacji odpadów z zaplanowanego demontażu. Pojemniki polecane są na duże ilości śmieci i gruzu. Idealnie nadaje się do jak najlepszego rozdzielenia gruzu, na przykład na następujące materiały:

 • Czysty gruz budowlany, składający się z cegieł i pozostałości tynku
 • Łamany beton i jastrych z żelazem i bez
 • Ytong / gazobeton
 • Gips modelarski
 • Ruiny pieca i komina
 • Izolacja KMF i wełna mineralna

Kontenery na odpady budowlane i kontenery na odpady dostępne są w różnych rozmiarach od trzech do dziesięciu metrów sześciennych. Na życzenie dostarczą odpowiedni pojemnik i odbiorą go ponownie po konsultacji. Ceny są oparte na wielkości kontenera i ilości odpadów i generalnie obejmują podróż i odbiór. Do porównania należy uzyskać kilka ofert. Jeżeli kontener znajduje się na ulicy, należy wystąpić o pozwolenie do urzędu porządku publicznego lub urzędu budownictwa. Firma zajmująca się utylizacją odpadów często zajmuje się zgłoszeniem za dopłatą.

Wskazówka: Mniejsze ilości odpadów i odpadów niebezpiecznych są często mniej kosztownymi kosztami, jeśli klient sam dostarcza je do punktu materiałów budowlanych lub recyklingu. Podczas transportu na przyczepie samochodowej upewnij się, że ładunek jest bezpiecznie zamocowany.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here