Zaangażowana była renowacja starego budynku ”,

Renowacja starych budynków: które strony współpracują ze sobą i jak?

Jak w przypadku każdego innego projektu budowlanego, oprócz klienta w renowację starego budynku zaangażowanych jest wielu ekspertów. To, ilu i ilu specjalistów budowlanych jest potrzebnych do remontu, zależy od zakresu i złożoności projektu. W przypadku drobnych prac remontowych wystarczy współpraca z doświadczonym zakładem rzemieślniczym. Dotyczy to na przykład naprawy i modernizacji konwencjonalnych pomieszczeń mieszkalnych, ale także wymiany poszczególnych elementów, takich jak system ogrzewania.

Renowacja starych budynków: uczestnicy spotkania © Bauherren-Schutzbund e.V.

Jeśli podczas renowacji dokonywane są masowe ingerencje w tkankę budowlaną lub w konstrukcję budynku, niezbędne jest zaangażowanie inżyniera budowlanego. Jeśli natomiast celem jest poprawa energetyczna domu, doradca energetyczny pomoże ocenić stan obecny i stworzyć indywidualną koncepcję energetyczną. Architekt odpowiada za kreatywną realizację życzeń klienta oraz planowanie i koordynację wszystkich zaangażowanych osób.

Renowacja starych budynków: przegląd zaangażowanych osób

Zadania klienta w remoncie

Nie tylko terminowe regulowanie faktur jest jednym z obowiązków klienta, jego zadania mogą być nawet bardziej rozbudowane przy renowacji starego budynku niż przy tradycyjnym nowym budynku. Ponieważ nawet przy dokładnym ewidencjonowaniu i analizie inwentarza przed rozpoczęciem prac budowlanych, na etapie budowy mogą pojawiać się problemy, które wymagają od klienta szybkiego działania.

Przed rozpoczęciem modernizacji – koordynacja i spojrzenie na plany © Bauherren-Schutzbund e.V.

Podzespoły, które podczas oględzin zostaną zakwalifikowane jako warte zachowania, mogą okazać się zbyt zniszczone, gdy zostaną odkryte w trakcie prac remontowych. To z kolei może skutkować dodatkowymi pracami budowlanymi. W takim przypadku klient musi nie tylko poradzić sobie z dodatkowymi kosztami, ale także zlecić wykonanie dodatkowej pracy.

Jeśli ważne decyzje nie zostaną podjęte od razu, może to prowadzić do opóźnień w procesie budowy. Klient może znaleźć wsparcie w tych zadaniach od architektów i planistów specjalistów. Każdy właściciel budynku powinien podczas remontu wziąć pod uwagę jedną podstawową zasadę: Każdy, kto zmienia plan na etapie budowy, musi generalnie liczyć się z dodatkowymi kosztami.

aż do 30% zapisać

Regionalni rzemieślnicy
Tanie oferty

porównaj oferty
  • Sieć ogólnokrajowa
  • Kwalifikowani dostawcy
  • Nie wiążący
  • Za darmo
Wskazówka: Znajdź najtańszych regionalnych rzemieślników i firmy specjalistyczne, porównaj oferty i oszczędź do 30%. Zapytaj teraz bez zobowiązań

Rola doradcy energetycznego w renowacji starych budynków

Każdy, kto decyduje się na remont starego budynku, nie zawsze ma wybór, czy podjąć działania energetyczne, czy nie. Np. izolacja stropu ostatniej kondygnacji lub dachu budynku mieszkalnego, który będzie montowany po 01.02.W 2002 roku odziedziczony lub kupiony był obowiązkowy zgodnie z obowiązującą Ustawą o Energii Budowlanej (GEG). Jeśli izolacja przegród zewnętrznych jest częścią koncepcji renowacji, musi ona z kolei spełniać minimalne wartości z obowiązującego GEG lub spaść poniżej tych. Istnieją inne przepisy dotyczące późniejszej izolacji rur grzewczych i wymiany przestarzałych systemów grzewczych.

Doradztwo energetyczne © Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Budowniczowie, których dotyczą te środki, powinni zatem rozważyć, czy nie ma sensu uwzględnianie kompleksowej koncepcji energetycznej w renowacji. Tu wkracza doradca ds. energii. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu potrafi ocenić istniejącą tkankę budowlaną i udzielić informacji o możliwych działaniach energetycznych i kosztach ich inwestycji. Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie remontu energetycznego, potwierdzenie kwalifikacji przez doradcę energetycznego jest zwykle obowiązkowe. W takim przypadku przy wyborze doradcy energetycznego ważne jest, aby upewnić się, że posiada on odpowiednie kwalifikacje.

Renowacja starych budynków z architektem lub bez?

To, czy do renowacji starego budynku potrzebny jest architekt, zależy od zakresu środka. Jeśli chodzi tylko o drobne prace naprawcze, takie jak wymiana wykładzin podłogowych lub tapetowanie ścian, zwykle nie ma potrzeby konsultacji z architektem. Jeśli jednak w renowację zaangażowane są różne branże, które muszą być skoordynowane czasowo i monitorowane ze strukturalnego punktu widzenia, zwykle warto zatrudnić architekta.

Wydajność architektoniczna w skrócie

Ponadto inwentaryzacja wymiarowa i badanie stanu tkaniny budowlanej przed remontem są częścią usług architekta. Podczas inwentaryzacji może być nawet konieczne skonsultowanie się z innymi specjalistami ds. planowania, takimi jak inżynier budowlany w celu oceny statyki lub konsultant ds. Energii w celu oceny stanu energetycznego.

Architekt zwykle nie jest wymagany w przypadku tych projektów

Chociaż wyspecjalizowani planiści i inżynierowie generują dodatkowe koszty w swoich opłatach, z drugiej strony mogą przyczynić się do znacznych oszczędności kosztów budowy dzięki swojej specjalistycznej wiedzy. Niezbędne usługi rzemieślnicze można szczegółowo zaplanować i wycenić tylko dzięki starannej i profesjonalnej analizie inwentarza. To z kolei daje klientowi pewność, że zleca i płaci tylko za naprawdę potrzebne usługi. Wybór odpowiedniego rzemieślnika jest również łatwiejszy dzięki współpracy z architektem, który dzięki swojemu doświadczeniu może profesjonalnie ocenić usługi i ceny budowy oferowane przez daną firmę budowlaną.

Architekt wymagany dla tych projektów

Zatrudnienie architekta jest szczególnie zalecane w następujących okolicznościach:

  • Klient ma niewielkie doświadczenie w pracach budowlanych
  • Przebudowa wymaga koordynacji dużej liczby interesariuszy
  • Remont ma wysoki standard projektowy
  • Należy osiągnąć wysoki standard jakości na sprzedaż lub wynajem
  • Istniejąca nieruchomość to budynek zabytkowy

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny od rzemieślników i zaoszczędź do 30 procent

Urząd Budowlany i Urząd Ochrony Zabytków

Urzędy i władze nie zawsze muszą być zaangażowane w projekt budowlany. Obowiązujące przepisy budowlane poszczególnych krajów związkowych określają, na jakie projekty budowlane wymagane jest pozwolenie. Prace remontowe, które ingerują w konstrukcję, budowę rozbudowy i zmiany w sposobie użytkowania budynku podlegają co do zasady zatwierdzeniu.

Stary budynek pod ochroną zabytków © Verband Privater Bauherren e.V.

Wniosek budowlany jest oficjalnie składany przez wykonawcę, ale musi być podpisany przez specjalistę, który jest upoważniony do przedstawiania dokumentów aprobacyjnych. Jeśli są członkami Izby Inżynierów lub Architektów, architekci i inżynierowie posiadają tzw. zezwolenie na złożenie budynku, które ich do tego kwalifikuje.

Szczególną rolę w zatwierdzaniu projektów remontowych pełni Urząd Ochrony Zabytków. W przypadku uznania domu za zabytek zaangażowanie tego organu w prace remontowe jest obowiązkowe i wymaga złożenia wniosku o pozwolenie. W razie wątpliwości możesz zapytać właściwy organ ochrony zabytków, czy Twój budynek jest wpisany na listę.

Specjalne zakłady rzemieślnicze do renowacji starych budynków

Do profesjonalnej renowacji starego budynku potrzebne są firmy rzemieślnicze z odpowiednim doświadczeniem. Praca wymaga wysokiego poziomu wiedzy materiałowej i specjalnych umiejętności obchodzenia się z zabytkową tkanką budowlaną. Oprócz wymiany komponentów często wymagane są specjalne usługi, takie jak zwalczanie szkodników, w celu doprowadzenia nieruchomości do stanu odpowiedniego do remontu.

Dyskusja między klientem a rzemieślnikiem © Bauherren-Schutzbund e.V.

Właściwym kontaktem są firmy specjalistyczne posiadające uprawnienia ochrony drewna i budownictwa. Często firmy te mają również doświadczenie w naprawie murów uszkodzonych przez wilgoć i sól oraz późniejszym uszczelnianiu ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli chodzi o profesjonalną renowację konstrukcji dachu, możesz skorzystać z pomocy doświadczonego stolarza.

Nawet przy skomplikowanych pracach, takich jak rekonstrukcja sufitów sztukatorskich, klient powinien zawsze skontaktować się z ekspertami, m.in. B. Tynkarze i konserwatorzy budynków zwracają się do. Podstawowa zasada brzmi: Do specjalnych zadań remontowych, które nie należą do zakresu działalności zwykłego zakładu rzemieślniczego, należy zawsze korzystać z przeszkolonych specjalistów, którzy mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here