Koszty remontu starego budynku”,

Renowacja starych budynków - koszty i finansowanie

Budowa lub remont domu nie jest jak kupowanie gotowego produktu, takiego jak samochód. Pewne okoliczności, takie jak pogoda lub bankructwo firmy zaangażowanej w okresie budowy, są nieobliczalne. Dlatego projekt budowlany zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem kosztowym. Zwiększa się to ponownie podczas renowacji starego budynku, ponieważ nie wszystkie niezbędne środki są widoczne przed rozpoczęciem budowy. Niepewności te są niwelowane przez planowanie finansowania, które wymaga wysokiego stopnia dokładności oszacowania kosztów budowy, ale mimo to musi być przeprowadzone na bardzo wczesnym etapie projektu.

Renowacja energetyczna © Gina Sanders, fotolia.com

Pewne bezpieczeństwo kosztów można jednak osiągnąć, biorąc pod uwagę kilka wskazówek, jak postępować przy określaniu kosztów. Dokładny pomiar istniejącej konstrukcji i analiza tkaniny budowlanej są niezbędne do określenia wymaganych usług tak kompleksowo, jak to możliwe. Ponadto ważne jest, aby uważnie obserwować koszty budowy podczas realizacji projektu budowlanego, aby móc szybko i kompetentnie reagować na ewentualne zmiany.

Podstawy kosztorysowania i monitorowania kosztów

Do dokładnego oszacowania kosztów niezbędne są dwie rzeczy:

 • Szczegółowa analiza inwentaryzacji i
 • konkretne planowanie kolejnych działań budowlanych

Podczas gdy inwentaryzacja powinna dostarczać informacji o stanie konstrukcyjnym i energetycznym budynku, planowanie odzwierciedla wynikające z tego decyzje dotyczące zakresu działań. Na podstawie tych dokumentów planistycznych można z kolei określić przewidywane koszty budowy.

Planowanie modernizacji domu © Franck Boston, fotolia.com

W zależności od planowania i postępu budowy koszty budowy są szacowane, szczegółowe i kontrolowane na różnych etapach. Architekci i inżynierowie określają koszty budowy zgodnie z metodami i poziomami awarii z DIN 276. Przegląd tego rodzaju kalkulacji kosztów jest również przydatny dla laików, ponieważ odzwierciedla dynamikę rozwoju kosztów na placu budowy.

Renowacja starych budynków: Utrzymanie kosztów pod kontrolą do 30% zapisać

Regionalni rzemieślnicy
Tanie oferty

porównaj oferty
 • Sieć ogólnokrajowa
 • Kwalifikowani dostawcy
 • Nie wiążący
 • Za darmo
Wskazówka: Znajdź najtańszych regionalnych rzemieślników i firmy specjalistyczne, porównaj oferty i oszczędź do 30%. Zapytaj teraz bez zobowiązań


Poniższe cztery zestawienia kosztów są zawarte w DIN 276 i muszą być stosowane w zależności od postępu budowy

1. Oszacowanie kosztów

Kosztorys wykonywany jest na podstawie wstępnego planowania, które zawiera wyniki analizy inwentaryzacyjnej. Służy m.in. jako podstawa do planowania finansowania i jest zazwyczaj również wymagana przez bank przy ubieganiu się o kredyt w celu sprawdzenia zdolności kredytowej projektu. W wielu przypadkach przy ubieganiu się o dofinansowanie konieczne jest również złożenie kosztorysu. Aby uporządkować różne koszty, kosztorys dzieli się na siedem grup kosztów. Dwie pierwsze grupy to cena zakupu i koszt zagospodarowania nieruchomości.

Rzeczywiste koszty budowy, tj. koszty, które są bezpośrednio związane z budynkiem, są zawarte w dwóch następujących grupach, koszty budowy budynku i instalacji technicznych. Określa się ją przez pomnożenie powierzchni brutto budynku lub dotkniętej części budynku przez parametry kosztowe porównywalnego budynku. Koszty obiektów zewnętrznych, obiektów wyposażenia specjalnego i pomocniczych usług budowlanych w ostatnich trzech grupach kosztów są obliczane osobno.

2. Kalkulacja kosztów

Po zakończeniu planowania projektu przeprowadzana jest kalkulacja kosztów. Odbywa się to zwykle na podstawie poszczególnych komponentów, tj. różne masy i ilości komponentów są mnożone przez odpowiednie parametry kosztowe. Warunkiem jest zatem dokładne określenie masy poszczególnych składników. Odpowiednie parametry kosztów są określane, publikowane i aktualizowane w określonych odstępach czasu przez różne instytuty i dostawców baz danych kosztów budowy. Jeśli transakcja jest już przypisana do każdej pozycji kosztowej na tym etapie, ułatwia to późniejszą strukturę zorientowaną na realizację, która jest niezbędna do porównywania ofert.

3. Oszacować

Kosztorys tworzony jest po zleceniu usług na podstawie sum zamówień zakontraktowanych firm rzemieślniczych. Pokazuje więc koszty, które powstałyby, gdyby remont został przeprowadzony dokładnie zgodnie z planem i tylko przy zleconych usługach. Ten podział kosztów można wykorzystać do kontrolowania kosztów w całej fazie budowy. Jeśli w wyniku nieprzewidzianych działań powstaną dodatkowe koszty, zostaną one dodane do listy. Dzięki temu zawsze masz przegląd aktualnego stanu kosztów.

4. Ustalenie kosztów

Kosztorys tworzony jest po zakończeniu całego projektu budowlanego na podstawie wszystkich opłaconych faktur i dostarcza informacji o tym, jaki ostatecznie koszt remontu. W trosce o kompletność nie powinno tu również zabraknąć osobistego wkładu. W tym przypadku stosuje się koszty, których koszt oszacowany byłby na pokrycie kosztów przez specjalistyczną firmę.

Zaplanuj finansowanie

Po ustaleniu przybliżonych kosztów remontu na podstawie kosztorysu, kolejnym krokiem jest zaplanowanie finansowania. Jeżeli środki własne są niewystarczające, możliwe jest również finansowanie zewnętrzne, np. poprzez tzw. kredyty modernizacyjne z banku domowego. Szczególnie atrakcyjne są programy promocyjne Banku KfW, które wspierają właścicieli budynków dotacjami lub kredytem ulgowym na energooszczędny remont. O pożyczki te można również ubiegać się za pośrednictwem banku wybranego do finansowania.

Finansowanie © Doc Rabe, fotolia.com

Aby nie przekroczyć miesięcznego limitu finansowego przy spłacie kredytu, należy wcześniej ustalić, jaka kwota pieniędzy jest dostępna do oprocentowania i spłaty każdego miesiąca. Pomaga sporządzić prosty bilans, w którym miesięczny dochód netto, wydatki na życie, w tym samochód i wakacje, a także koszty bieżące, takie jak z.B. Składki ubezpieczeniowe są potrącane. Częścią wydatków są również rezerwy na przyszłe prace konserwacyjne budynku, ponieważ mogą one powstać od czasu do czasu nawet po remoncie i dlatego powinny pojawić się w bilansie. Pozostała część wynagrodzenia netto po odliczeniu wszystkich tych kwot skutkuje ewentualną miesięczną opłatą za spłatę kredytu.

Jak obliczyć maksymalną opłatę miesięczną

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny od rzemieślników i zaoszczędź do 30 procent

Oszczędzaj, ale we właściwych miejscach

Już w momencie kosztorysu często widać, czy projekt budowlany mieści się w zakresie finansowym. W przypadku przekroczenia limitu obciążeń finansowych projekt nie musi być natychmiast porzucany. Cofnięcie się w planowaniu może pokazać, czy nadal istnieje potencjał do oszczędności. W zasadzie jednak istnieją środki, od których nie można zrezygnować. Dotyczy to w szczególności naprawy uszkodzeń konstrukcyjnych. Ponieważ jeśli nie zostaną one wyeliminowane tak szybko, jak to możliwe, mogą się pogorszyć i spowodować dalsze koszty.

Niezbędna jest również realizacja wymagań stawianych przez urząd budowlany lub ochronę zabytków oraz środki energetyczne, które są obowiązkowe w ustawie o energii budowlanej (GEG). Niemniej jednak kilka poprawek i zmian w planowaniu i wykonaniu może zaoszczędzić realne pieniądze.

Renowacja starych budynków: Należy przeanalizować te możliwości oszczędności


Potencjalne oszczędności wynikają m.in. z:

 • Wykonywanie indywidualnych prac we własnym zakresie, w szczególności przy budowie wnętrz
 • Negocjacje cenowe z firmami wykonawczymi i planistami
 • Wnęki poszczególnych odcinków konstrukcyjnych, które można wykonać również później
 • Obniżyć standard wyposażenia wnętrz, zwłaszcza łazienek i kuchni
 • Zamień drogie materiały na tanie alternatywy
Wskazówka: Możesz również przeczytać nasze artykuły na temat renowacji: terminy i koszty oraz renowacji starych budynków: przykłady kosztów.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here