Recykling odpadów budowlanych”,

Podczas prac rozbiórkowych, rozbiórkowych i remontowych w budynku powstają zużyte materiały budowlane, które są zbyt dobre, aby je wyrzucić na składowisko. Dzięki czystej separacji dużą część tych materiałów można poddać recyklingowi. Gruz budowlany, gruz drogowy i wykopany grunt stanowią podstawę dla nowych materiałów budowlanych o porównywalnych właściwościach. Recykling chroni zasoby naturalne. Nowe materiały mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach zastosowań w budownictwie.

Recykling © djama, fotolia.com

Zasada recyklingu

Do recyklingu odpady budowlane dostarczane do obiektu są sprawdzane pod kątem czystości, a w razie potrzeby sortowane i selekcjonowane. Materiał jest następnie rozdrabniany, separator taśmy magnetycznej wykrywa składniki żelaza i sortuje je z pęknięć mineralnych. Po rozdrobnieniu materiał z recyklingu jest przesiewany na pożądane frakcje. W niektórych nowoczesnych zakładach można nawet wyprodukować wysokiej jakości rodzaje piasku o różnej wielkości ziarna z przetworzonego gruzu budowlanego. Różne rozmiary ziaren są następnie wykorzystywane w budowie dróg i ścieżek oraz w wielu innych obszarach inżynierii lądowej.

Recykling odpadów budowlanych do 30% zapisać

Oferty utylizacji,
Rozbiórka i porządkowanie

porównaj oferty
  • Sieć ogólnokrajowa
  • Kwalifikowani dostawcy
  • Nie wiążący
  • Za darmo
Wskazówka: Znajdź tanie firmy zajmujące się utylizacją odpadów, porównaj oferty i oszczędzaj.

Materiał z recyklingu na nowe materiały budowlane

Najłatwiejszym sposobem recyklingu są mineralne odpady budowlane, tzw. gruz budowlany. Większość materiału, który zwykle występuje w kawałkach lub granulkach, jest wykorzystywana do wypełniania zasypek przy budowie dróg, ale jest również wykorzystywana jako materiał budulcowy wegetacji w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu oraz jako dodatek w produkcji betonu. Aby materiał recyklingowy nadawał się do określonych zastosowań, musi mieć właściwości strukturalne podobne do zamierzonego surowca. Kolejnym punktem, który jest sprawdzany przed wykorzystaniem materiału recyklingowego w środowisku, jest poziom zanieczyszczeń. Jako materiał budowlany można stosować wyłącznie materiały przyjazne dla środowiska, które nie mają szkodliwego wpływu na wody gruntowe, glebę lub powietrze.

Wskazówka: Szukasz taniej firmy zajmującej się rozbiórką i odpadami budowlanymi? Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny i porównaj oferty bez zobowiązań i bezpłatnie.

Materiały recyklingowe i obszary ich zastosowania

  • Wykopana gleba jest wykorzystywana do zabiegów rekultywacyjnych w robotach ziemnych i kształtowaniu krajobrazu. Ważne jest, aby materiał był niezanieczyszczony. Nawet jeśli wykop nie jest potrzebny od razu, warto tymczasowo przechować cenny materiał budowlany do późniejszego wykorzystania.
  • Nieobciążone drogi są ponownie wykorzystywane bezpośrednio do budowy dróg i dróg.
  • Gruz mineralny stosowany jest jako podbudowa ścieżek i dróg lub jako materiał drenażowy. Materiał należy najpierw zmiażdżyć lub. być granulowane.

Odpady budowlane z recyklingu nadają się szczególnie do budowy składowisk. Tam materiały z recyklingu są wykorzystywane na przykład do warstw wyrównujących, warstw uszczelniających, drenażu, korpusów filtrów lub warstw rekultywacyjnych.

Wskazówka: Odpady budowlane można również poddać recyklingowi. Warunkiem jest czysta separacja, w miarę możliwości bezpośrednio na placu budowy. Kontrolowany demontaż upraszcza sortowanie.

Normy jakości dotyczące materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu

Materiał z recyklingu musi spełniać specjalne normy, gdy jest ponownie używany. Są wyższe w porównaniu do surowców pierwotnych. Sprawdzam:

  • czystość
  • opór
  • ładowność

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny firm zajmujących się utylizacją odpadów i zaoszczędź do 30 procent

Testy zapewniają, że używany jest tylko czysty materiał, który spełnia wymagania dla materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu. Zapewnienie jakości RAL należy oceniać jako poważną pieczęć aprobaty dla jakości materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu. Pieczęć przyznawana jest osobno dla poszczególnych substancji i procesów, na przykład jako znak jakości RAL 501/1 „Recykling materiałów budowlanych ” lub znak jakości RAL 501/4 „Przetwarzanie dla recyklingu nieskażonych gleb”.

Odpady budowlane: Zwróć uwagę na symbol RAL

Zapewnienie jakości w recyklingu opiera się na różnych normach i wytycznych, o jakości materiału budowlanego pochodzącego z recyklingu decyduje przede wszystkim czystość jego rodzaju. Wysoki stopień selekcji oraz fakt, że materiały są składowane oddzielnie według rodzaju w zakładzie recyklingu tworzy tutaj solidną podstawę.

Wskazówka: W poszczególnych krajach obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące recyklingu. Należy ich przestrzegać przed użyciem materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here