Opis budynku: Czyhają tu ukryte koszty ”,

Czas: Kiedy właściciel budynku musi otrzymać opis budynku??

Od 1. Styczeń 2018 r. nowe prawo umów budowlanych zakotwiczone w BGB reguluje wszystkie umowy budowlane. Zgodnie z jej §650k, w przeciwieństwie do dotychczasowych, konsumenci mają prawo do przedumownego opisu budynku, który później służy jako podstawa umowy. Oznacza to, że właściciel budynku musi nie tylko otrzymać opis usług przy podpisywaniu umowy kupna. Odbiór przed zgłoszeniem umowy jest zwyczajowy. Powinno to umożliwić mu sprawdzanie treści bez presji czasu i, w razie potrzeby, żądanie ulepszeń.
 

Każdy, kto planuje swój nowy budynek z architektem i zleca realizację jednej lub większej liczbie firm, może również nalegać na opis usługi od architekta.

Jaką formę powinien mieć opis budynku?

Zgodnie z BGB §650i umowa budowlana, a tym samym również opis budynku, muszą być dostępne w formie tekstowej. Inne ważne wymagania dotyczące dokumentów:

 • Czytelność
 • Nazwisko osoby składającej deklarację
 • Reprodukcja na trwałym nośniku danych, np. na papierze lub na dysku twardym, dzięki czemu właściciel budynku może zachować dokument.

Co należy do opisu budynku?

Poniższe informacje powinny być częścią opisu budynku, aby uniknąć sporów i dodatkowych kosztów:

 • Ogólny opis nieruchomości (rodzaj domu i metoda budowy) - np. "dom jednorodzinny pod klucz w konstrukcji lekkiej" lub "dom bliźniak, konstrukcja solidna". Zawiera również zazwyczaj informacje o liczbie pokoi i ich funkcji.
 • Zakres i rodzaj usług - Tutaj firma budowlana wymienia wszystkie usługi, do których jest zobowiązana wobec dewelopera/klienta. Obejmuje to m.in. przygotowanie budowy, w tym planowanie i pozwolenia na budowę, roboty ziemne i odwadniające, prace przyłączeniowe i ewentualne prace rozbiórkowe oraz prace związane z wyposażeniem placu budowy i fazą rozbudowy. To, czego nie bierze, jest deklarowane jako „serwis na miejscu”.
 • Kluczowe dane budynku - Oznacza to wymiary budynku, informacje o powierzchni i pokoju (przestrzeń mieszkalna, wysokość pomieszczenia), plany pięter, ogólne widoki i sekcje.
 • Informacje o standardzie energetycznym, ochronie przeciwpożarowej i akustycznej - Tutaj firma określa na przykład, czy brane są pod uwagę specjalne wymagania w zakresie ochrony przed hałasem i wyjaśnia, w jaki sposób uwzględnia się ochronę przeciwpożarową.
 • Informacje o transakcjach - Tutaj firma budowlana podaje informacje o fazach budowy, pracach i zaangażowanych firmach, na przykład dekarzy, murarze, monterzy rusztowań i elektrycy. W tym dziale znajdują się również informacje o użytych produktach, ich producentach i cenach.
 • Opis prac wewnętrznychs - zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. podłóg, schodów wewnętrznych, okien i drzwi, prac gipsowo-kartonowych i izolacji wewnętrznych.
 • Opis systemów obsługi budynku - zawiera dane dotyczące np. instalacji elektrycznych (podłączone obciążenie, liczba obwodów, wartości bezpieczników itp.), instalacji grzewczej, podgrzewania wody pitnej (kominki).
 • Wskazanie cech jakościowych - Tutaj wykonawca wymienia standardy jakościowe, jakie musi spełniać budynek.
 • Specyfikacja urządzeń sanitarnych, obiektów zewnętrznych i infrastruktury IT - Tutaj wykonawca opisuje np. rury kanalizacyjne, armaturę i toalety. Wskazuje też, jak zaprojektuje podjazdy, tarasy i ogrody, jeśli jest to częścią umowy.

Wyposażenie łazienki, w tym prysznice i wanny, jest również częścią opisu budynku.

Zdjęcie: iStock / RealPeopleGroup

Powinieneś zlecić sprawdzenie opisu budynku przez eksperta?

Ze względu na złożoność, laicy rzadko są w stanie ocenić, czy wszystkie elementy opisu budynku spełniają wymagania. Nierzadko zdarza się, że firmy budowlane nadużywają tej ignorancji i pomijają usługi, które właściciele budynków uważają za oczywiste. Z tego powodu wskazane jest, aby dokument został sprawdzony przez eksperta.
Stowarzyszenia właścicieli ziemskich i centrum doradztwa konsumenckiego pośredniczą w wyspecjalizowanych ekspertach budowlanych lub oferują własne usługi doradcze. Budowniczowie muszą liczyć się z kosztami około 200 euro za test.

Jaka jest różnica między pracami budowlanymi a pracami na miejscu??

Pod pojęciem roboty budowlane rozumie się usługę, za pośrednictwem której budynek jest wznoszony, odnawiany, modyfikowany lub rozbierany – roboty budowlane są zatem wykonywane przez usługodawcę, który je oferuje. Jeżeli natomiast w opisie budynku pojawia się wyrażenie „obsługa na miejscu” należy zachować ostrożność. Podobnie jak „na miejscu”, opisuje usługę, którą budowniczy musi zapewnić lub zapłacić osobno. Nierzadko niedoświadczeni budowniczowie błędnie rozumieją to sformułowanie i zakładają, że firma przejmie opisaną usługę. Prowadzi to do sporów i wzrostu kosztów budowy.
Przykładami usług na miejscu są prace rozwojowe w zakresie sieci zasilającej i odprowadzającej, usuwanie wykopanej ziemi podczas budowy piwnic oraz zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę budowlaną.

Terminy "dom prefabrykowany" i "dom pod klucz" w szczególności często prowadzą do nieporozumień, ponieważ klient zakłada, że ​​wszystko jest wliczone w cenę zakupu. W rzeczywistości oba terminy nie są chronione. Co to znaczy, a właściwie część zakresu usług różni się od producenta do producenta.

Kiedy w specyfikacji budynku czają się ukryte koszty??

Im dokładniejszy opis budynku, tym mniejsze prawdopodobieństwo wzrostu kosztów budowy klienta. Generalnie przy opisie budynku obowiązuje: Jeżeli usługa nie jest uwzględniona, firma budowlana nie jest zobowiązana do jej świadczenia. Często zdarzają się nieporozumienia dotyczące tych punktów:

 • Utylizacja odpadów - jeśli musisz wyciąć i wyrzucić stare drzewa na posesji lub wywieźć śmieci, koszty mogą szybko wzrosnąć do kilku tysięcy euro. Staje się jeszcze droższe, gdy zanieczyszczone miejsca, takie jak chemikalia, zanieczyszczają glebę.
 • Koszty budowy - Przyłącze elektryczne i wodociągowe na placu budowy, toaleta Dixie czy płot budowlany wyglądają jak drobiazgi, ale szybko dodają do 1.000 euro.
 • Wypompowywanie wody - Usunięcie wody z wykopu budowlanego, na przykład dlatego, że pracownicy niespodziewanie natknęli się na wody gruntowe, to kosztowne przedsięwzięcie. Jeśli nie jest to uregulowane w specyfikacji budynku, zwykle klient ponosi koszty.
 • Usuwanie wykopanej ziemi - Często specyfikacja usług zawiera sformułowania gąbczaste typu "Wykopana ziemia na własny użytek". To nic innego, jak to, że klient musi sam to usunąć. Koszty tego są w średnim czterocyfrowym zakresie.
 • Własna praca - Jeśli właściciele budynków decydują się na samodzielne pokrycie dachu lub położenie dachówki w celu zaoszczędzenia pieniędzy, często nie biorą pod uwagę czynnika czasu. Często zdarza się, że ta praca się przedłuża. Jeśli zatrudnią do tego rzemieślników, koszty budowy wzrosną.
 • specjalne życzenia - Jeśli właściciel budynku życzy sobie płytek innych niż podane w opisie budynku, innej kuchni lub jacuzzi zamiast zwykłej wanny, często firma budowlana może słono zapłacić.
Przeczytaj więcej interesujących artykułów tutaj Oszczędności i finansowanie w towarzystwie budowlanym Prawidłowe obliczanie dodatkowych kosztów budowy Planowanie emerytalne i emerytury Kupno domu: na co mnie stać? Ogłoszenie o planowaniu budowy Zaplanuj dom: Optymalna lista kontrolna w drodze do wymarzonego domu we współpracy z

Jak klient może sprawdzić świadczone usługi??

Budowniczowie i klienci rzadko w pełni monitorują teren budowy. Masz jednak kilka możliwości sprawdzenia, czy firma budowlana faktycznie realizuje zakres usług zawartych w specyfikacji budynku:

 • Wykonawca budowlany lub architekt zlecony musi prowadzić dziennik budowy podczas wszystkich faz budowy. Dokumentują postęp budowy, wykonane usługi oraz zastosowany sprzęt i materiały, a także wady i błędy.
 • Jeśli budowniczy obawia się, że firma budowlana nie działa prawidłowo, angażuje niezależnego eksperta, który przeprowadza regularne kontrole jakości na placu budowy.
 • Po zakończeniu budowy najlepiej sprawdzić w trakcie odbioru budowlanego przez rzeczoznawcę, czy wszystkie usługi i materiały zgadzają się z tymi w opisie budynku i czy nie ma wad. W takim przypadku wykonawca robót budowlanych musi je usunąć, zanim właściciel budynku podpisze protokół odbioru.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here