Pojemnik na gruz

W przypadku wypowiedzenia lub. Zaplanowany demontaż przed pracami remontowymi na budynku generuje dużo odpadów. Odpady budowlane, na przykład z materiałów ceglanych lub innych odpadów mineralnych, często stanowią dużą część tego. Zebrany według rodzaju w pojemniku na gruz budowlany, gruz można poddać recyklingowi. Chroni to środowisko, a dobre sortowanie rodzajów odpadów na placu budowy obniża również koszty związane z opłatami za wywóz.

Pojemnik na odpady budowlane © fefufoto, fotolia.com

Co trafia do pojemnika na gruz

Wszelkie odpady pochodzenia mineralnego powstające na placu budowy są wywożone do kontenerów na odpady budowlane, w miarę możliwości posegregowane. Rozróżnia się różne rodzaje odpadów i gruzu:

 • Czysty gruz budowlany składa się z mineralnych materiałów budowlanych i materiałów budowlanych z kamienia naturalnego, takich jak cegły i cegły łamane, skały, resztki murów, resztki tynku i zaprawy murarskiej lub ceramika sanitarna.
 • Beton łamany i jastrych z żelazem składa się z betonu zbrojonego i odpadów jastrychu ze zbrojeniem.
 • Łamany beton i jastrych bez żelaza składa się z czystego betonu rozbiórkowego.
 • Beton komórkowy składa się z Ytong i innych bloczków z betonu komórkowego oraz pozostałości kamienia, a także związanego z nim kleju cienkowarstwowego.
Wskazówka: Zmieszane odpady budowlane można również wrzucać do kontenera, ale nie razem z odpadami budowlanymi. Idealnym rozwiązaniem jest zapewnienie dodatkowego pojemnika na wszystkie odpady, których nie można przydzielić. aż do 30% zapisać

Oferty utylizacji,
Rozbiórka i porządkowanie

porównaj oferty
 • Sieć ogólnokrajowa
 • Kwalifikowani dostawcy
 • Nie wiążący
 • Za darmo
Wskazówka: Znajdź tanie firmy zajmujące się utylizacją odpadów, porównaj oferty i oszczędzaj.

Jaki rozmiar pojemnika jest właściwy?

Pojemnik na odpady budowlane © fefufoto, fotolia.com

Kontenery na odpady budowlane są dostarczane w wielu różnych rozmiarach od mini do maxi. Najmniejsze mają pojemność 1 m³, duże maxi-kontenery mieszczą do 33 m³ gruzu budowlanego i innych odpadów budowlanych. Ponieważ wielkość pojemnika określa podstawową cenę, należy oszacować, ile gruzu powstanie. Jeśli nie jest to możliwe, w razie wątpliwości warto zawsze wybierać większy rozmiar, aby uniknąć czasu oczekiwania na drugi pojemnik i dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem i dostawą. W zależności od wielkości kontenera dostarczane są jako kontenery skipowe lub tzw. rynny lub kontenery roll-off.

Wskazówka: Jeśli gruz został już usunięty i znajduje się na hałdzie, objętość można z grubsza zmierzyć i obliczyć. Aby odmierzona ilość rzeczywiście zmieściła się w pojemniku, zalecana jest dopłata w wysokości 30%.

Kontener drop-off i roll-off

Kontenery kontenerowe lub kontenery kontenerowe są ustawiane na miejscu przez pojazd kontenerowy za pomocą urządzenia podnoszącego, warunki na placu budowy są dość nieskomplikowane. Podłoże musi być stabilne, można je również postawić na ziemi lub w piasku. Wada tego typu pojemnika, który może mieć wielkość do ok. Dostarczone 10 m³ oznacza, że ​​po ułożeniu koryta trudno jest zmienić ich położenie. Z drugiej strony kontenery roll-off można pozycjonować dokładniej dzięki istniejącym rolkom, ale tylko na solidnej powierzchni. Przy wyborze rodzaju kontenera należy zatem wziąć pod uwagę miejsce instalacji i jego dostępność.

Przegląd typów kontenerów Wskazówka: Szukasz taniej firmy zajmującej się utylizacją odpadów? Następnie skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny do utylizacji i porównaj oferty bez zobowiązań i bezpłatnie.

WSKAZÓWKA

Skorzystaj z naszej bezpłatnej usługi wyceny: Porównaj ceny firm zajmujących się utylizacją odpadów i zaoszczędź do 30 procent

Jak pełny może być pojemnik??

Podczas napełniania kontenera na odpady budowlane miarą jest krawędź załadowcza. Zapewnia to bezpieczne usuwanie. Aby jak najefektywniej poradzić sobie z pojemnością, gruz budowlany musi być ułożony w kontenerze tak równomiernie i zwarty, jak to możliwe. Można to osiągnąć np. mieszając duże i małe kawałki gruzu. Specjalne zasady wypełniania dotyczą mieszanych odpadów budowlanych. Z reguły nie mogą one zawierać więcej niż 15% gruzu budowlanego. Dokładne warunki i przepisy dotyczące napełniania pojemników na odpady można uzyskać od odpowiednich firm.

Mieszane odpady budowlane: Nie więcej niż 15% odpadów budowlanych Wskazówka: Ważne jest przestrzeganie określonych warunków napełniania, w przeciwnym razie firma zajmująca się utylizacją może być zmuszona do ich ponownego przeliczenia.

Pozwolenie na instalację pojemników na odpady budowlane

Pojemniki na odpady i gruz mogą stać na terenie prywatnym bez dalszego zezwolenia. Możliwa jest również lokalizacja na terenie publicznym. Musi to jednak zostać zatwierdzone przez władze lokalne, odpowiedzialne są na przykład organ regulacyjny lub urząd budowlany. Ogólnie w miejscu instalacji obowiązują następujące zasady:

 • Pojemnik na odpady budowlane nie może blokować żadnych dróg dojazdowych do obiektów użyteczności publicznej ani chodników.
 • Pojemnik musi być zaopatrzony w znaki ostrzegawcze i inne prawnie istotne etykiety.
 • Znaki mogą być zmuszone do zabezpieczenia miejsca parkingowego.
 • Należy przestrzegać wytycznych dotyczących emisji i ochrony środowiska.
 • Podłoże musi być odpowiednie do instalacji kontenera na odpady budowlane i powstających obciążeń.
Wskazówka: Władze mają gotowe ulotki, które są wręczane wraz z wnioskiem o pozwolenie na staż. Profesjonalne usługi kontenerowe zwykle dokładnie znają lokalne przepisy i odpowiednio konfigurują kontener. Lista kontrolna uruchomienia usługi kontenerowej

Pojemnik na odpady budowlane z pokrywą

Zaleca się założenie pokrywy, zwłaszcza gdy pojemnik na śmieci znajduje się w miejscach o ruchu publicznym. Z jednej strony chroni to zawartość przed zamoczeniem - co prowadzi do wzrostu wagi, z drugiej strony osoby trzecie nie mogą bez pozwolenia wrzucać swoich odpadów do kontenera. Pojemnik z pokrywką można zamknąć, dzięki czemu jest bezpiecznie chroniony przed wpływami zewnętrznymi i użytkowaniem.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here