Promocja izolacji”,

Dotacje na docieplenie 2021: Państwo dofinansowuje marzenie o domu

Finansowanie © Doc Rabe, fotolia.com

Dla większości ludzi budowa lub kupno domu to największa inwestycja w ich życiu. Pytanie ekonomiczne „Na co nas stać?„" jest zatem zwykle na pierwszym planie. Aby zapewnić, że izolacja termiczna nie zostanie w tych rozważaniach pominięta, państwo promuje środki budowlane, które wyznaczają wysokie standardy energetyczne, a także energooszczędną renowację istniejących nieruchomości. W tym celu rząd federalny uruchomił tzw. program renowacji budynków CO2. Środki są przydzielane przez KfW Bank. Bank utworzył w tym celu różne programy kredytowe. Istotne dla właścicieli nieruchomości lub tych, którzy chcą nimi zostać, to:

 • Program 151/152 „Renowacja energooszczędna”
 • Program 153 "Budownictwo energooszczędne"
 • Program 430 "Renowacja energooszczędna - dotacja inwestycyjna"
 • Program 431 "Energooszczędny remont - nadzór budowlany"

Programy zostaną połączone i zmodernizowane w 2021 r. dzięki dofinansowaniu z Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA). W związku z tym wnioski można składać tylko do 30. Czerwiec 2021 możliwy. Nowy federalny program na rzecz efektywnych budynków (BEG) zastępuje poprzednie finansowanie. Indywidualne środki na renowację energetyczną (BEG EM) są finansowane przez BAFA od początku 2021 r., wsparcie dla budynków mieszkalnych (BEG WG) i budynków niemieszkalnych (BEG NWG) nastąpi w połowie roku.

Finansowanie KfW dla nowych budynków

Finansowanie w nowym sektorze budowlanym zapewniane są za pośrednictwem niskooprocentowanych pożyczek. W pierwszych dziesięciu latach oprocentowanie jest obniżane z funduszy rządowych. Finansowanie koncentruje się na KfW Efficiency Houses of the Levels

 • KfW Efficiency House 55 (w tym dom pasywny)
 • KfW Efficiency House 40 (w tym dom pasywny)
 • KfW Efektywność Dom 40plus

Charakteryzują się szczególnie niskim zużyciem energii i emisją CO2. Liczba wskazuje, jakie zużycie energii pierwotnej mogą zużywać domy w porównaniu ze standardowym nowym budynkiem. W domu efektywnym 55 zużycie energii może wynosić maksymalnie 55 procent, a w domu efektywnym 40 wynosi 40 procent. KfW Efficiency House 40plus spełnia wymagania KfW Efficiency House 40, ale ma inne zalety:

 • elektrownia oparta na energii odnawialnej
 • stacjonarny system magazynowania akumulatorów (magazynowanie energii elektrycznej)
 • system wentylacji z odzyskiem ciepła
 • wizualizacja wytwarzania i zużycia energii poprzez odpowiedni interfejs użytkownika
Finansowanie KfW dla nowych budynków

W ramach programu 153 „Budownictwo energooszczędne” finansowane są:

 • Budowa domu efektywności KfW
 • Pierwsze nabycie domu efektywnego KfW lub kondominium w odpowiednim budynku w ciągu 12 miesięcy od odbioru budynku
 • Rozbudowa istniejącego budynku o nowy lokal mieszkalny, np. poprzez dodanie dobudówki
 • Rozbudowa wcześniej nieogrzewanych pomieszczeń na lokal mieszkalny, np. rozbudowa strychu

Konstruktorzy mogą kupić 120.Złóż wniosek o 000 euro. Pożyczka udzielana jest odpowiedniej instytucji finansowej, np. bankowi, kasie oszczędnościowej lub firmie ubezpieczeniowej. Oprócz obniżonych stóp procentowych państwo rezygnuje z części kwoty finansowania w formie dotacji inwestycyjnej. Przy KfW Efficiency House 55 dotacja ta wynosi 15 proc. kredytu, przy KfW Efficiency House 40 20 proc., a przy poziomie 40plus nawet 25 proc.

Energooszczędny budynek, taki jak dom efektywnościowy KfW, stawia wysokie wymagania w zakresie planowania i realizacji. Każdy, kto chce ubiegać się o kredyt w ramach programu „Energooszczędny budynek”, musi mieć przy planowaniu, wniosku i realizacji swojego projektu budowlanego towarzyszyć eksperta uznanego przez KfW. Lista tych ekspertów jest dostępna w Internecie pod adresem www.eksperci ds. efektywności energetycznej.de. Możesz również znaleźć konsultantów ds. energii w swoim regionie, korzystając z naszej wyszukiwarki konsultantów ds. energii.

Wniosek o kredyt deweloperski należy złożyć przed rozpoczęciem projektu. Ten początek to:

 • W przypadku nowego budynku rozpoczęcie prac budowlanych. Planowanie i doradztwo lub zawieranie umów na dostawy i usługi nie stoją na przeszkodzie w złożeniu wniosku.
 • W przypadku pierwszego przejęcia zawarcie umowy kupna.

Z programu 153 można korzystać tylko do 30. Czerwiec 2021 w KfW. Zastąpią go wówczas promocyjne pożyczki i dotacje z nowej federalnej dotacji na energooszczędne budynki (BEG).

Ubieganie się o finansowanie KfW: Jak postępować do 30% zapisać

Firmy specjalizujące się w izolacjach
Tanie oferty

porównaj oferty
 • Sieć ogólnokrajowa
 • Kwalifikowani dostawcy
 • Nie wiążący
 • Za darmo
Wskazówka: Znajdź najtańsze firmy specjalizujące się w izolacji, porównaj oferty i zaoszczędź.

Fundusze KfW na renowację istniejących budynków

Istnieją dwa rodzaje finansowania remontów istniejących budynków: z jednej strony niskooprocentowane pożyczki, z drugiej dotacja inwestycyjna.
Według KfW celem programu „Renowacja energooszczędna” jest długoterminowe, niskooprocentowane finansowanie działań ograniczających zużycie energii i emisję CO2 w istniejącym budynku. Dla właścicieli obciążenie finansowe inwestycji i kosztów ogrzewania powinno się zmniejszyć i być finansowo opłacalne w dłuższej perspektywie. Program jest finansowany przez

 • renowacja energetyczna budynków mieszkalnych dla których. luty 2002 r. złożono wniosek o budowę lub złożono ogłoszenie o budowie.

Stary budynek można zmodernizować pod względem energetycznym poprzez całkowitą renowację, aby stać się Domem Efektywności KfW lub poprzez indywidualne środki. Kwalifikujące się standardy domów efektywnych to:

 • Dom efektywnościowy KfW 55
 • Dom efektywnościowy KfW 70
 • Dom efektywnościowy KfW 85
 • Dom efektywnościowy KfW 100
 • Dom efektywnościowy KfW 115
 • Pomnik KfW Efficiency House
Promocja KfW w portfolio

W przypadku całkowitej renowacji domu KfW Efficiency, maksymalnie 120.000 euro przyznanych. Każdy, kto po renowacji osiągnie poziom efektywności domu, otrzyma część zadłużenia kredytowego. Dotacja na spłatę jest stopniowana w zależności od osiągniętego poziomu i wynosi

 • KfW Efficiency House 55 40 procent kwoty kredytu (do 48.000 euro za lokal mieszkalny)
 • KfW Efficiency House 70 35 procent kwoty pożyczki (do 42.000 euro za lokal mieszkalny)
 • KfW Efficiency House 85 30 procent kwoty kredytu (do 36.000 euro za lokal mieszkalny)
 • KfW Efficiency House 100 27,5 procent kwoty kredytu (do 33.000 euro za lokal mieszkalny)
 • KfW Efficiency House 115 25 procent kwoty kredytu (do 30.000 euro za lokal mieszkalny)
 • KfW Efficiency House Monument 25 procent kwoty pożyczki (do 30.000 euro za lokal mieszkalny)

Podobnie jak w przypadku programu "Budownictwo efektywne energetycznie" wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem projektu; środki są również przydzielane instytucie finansującemu. A ponieważ doprowadzenie starego domu do standardów domu o wysokiej efektywności jest tak samo trudne, jak wybudowanie nowego zgodnie ze specyfikacją, konieczne jest wsparcie w planowaniu, aplikacji i realizacji przez uznanego eksperta.

Jednak z programu można korzystać tylko do 30 roku życia. Czerwiec 2021 w KfW. Zastąpią go wówczas promocyjne pożyczki i dotacje z nowej federalnej dotacji na energooszczędne budynki (BEG). Od początku 2021 roku w ramach nowego programu finansowane są poszczególne działania na rzecz energooszczędnej renowacji. Wnioski o to należy składać do BAFA.

Finansowanie bez kredytu: dotacja inwestycyjna

Ci, którzy nie chcą zaciągnąć nowego kredytu na energetyczny remont własnego domu i sfinansują działania z własnych środków, nadal mają możliwość otrzymania dofinansowania z programu 430 „Remont energooszczędny – dotacja inwestycyjna”. Dotacje inwestycyjne to:

 • KfW Efficiency House 55: 40% kwalifikowalnych kosztów inwestycji, maksymalnie 48.000 euro za lokal mieszkalny
 • KfW Efficiency House 70: 35 procent kwalifikowalnych kosztów inwestycji, maksymalnie 42.000 euro za lokal mieszkalny
 • KfW Efficiency House 85: 30 procent kwalifikowalnych kosztów inwestycji, maksymalnie 36.000 euro za lokal mieszkalny
 • KfW Efficiency House 100: 27,5% kwalifikowalnych kosztów inwestycji, maksymalnie 33.000 euro za lokal mieszkalny
 • KfW Efficiency House 115: 25% kwalifikowalnych kosztów inwestycji, maksymalnie 30.000 euro za lokal mieszkalny
 • Pomnik Dom Efektywności KfW: 25 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksymalnie 30.000 euro za lokal mieszkalny

Wnioski o dotację inwestycyjną składa się bezpośrednio do KfW. Dotacje na inwestycje wypłacane są tylko od kwoty 300 euro.

Jednak stypendium można również przyznać tylko do 30. roku życia. Czerwiec 2021 w KfW. Zastąpią go wówczas promocyjne pożyczki i dotacje z nowej federalnej dotacji na energooszczędne budynki (BEG). W ramach nowego programu od początku 2021 r. finansowane są indywidualne działania na renowację energetyczną; wnioski o nie należy składać do BAFA.

Nadzór budowlany - kontrola rzeczoznawcy

W celu zapewnienia profesjonalnej realizacji działań, a tym samym osiągnięcia zaplanowanych standardów efektywności, KfW wymaga wsparcia uznanego eksperta w zakresie kredytów z programów „Renowacja energooszczędna”. Jednak modernizator nie musi sam ponosić kosztów. W ramach programu 431 KfW płaci 50 procent kosztów eksperta do kwoty 4.000 euro na projekt. Każdy modernizator, który otrzymał zobowiązanie do dofinansowania w programach 151/152 lub 430, ma wiążące prawo do tej dotacji nadzoru budowlanego.

Podobnie jak same programy, dotacja na nadzór budowlany może być przyznana tylko do 30. roku życia. czerwiec 2021. W jego miejsce pojawi się nowa dotacja federalna na efektywne budynki (BEG). Indywidualne działania na renowację energetyczną są finansowane przez BEG od początku 2021 r. Wnioski o to należy składać za pośrednictwem BAFA.

Jakże i tak dom wymaga remontu?

Zanim zostanie ustalone, do jakiego standardu efektywności należy doprowadzić dom, konieczne jest kompleksowe doradztwo energetyczne. W takim przypadku doradca ds. energii przeprowadza inspekcję nieruchomości i sprawdza, jakie środki optymalizacji energetycznej są możliwe i przydatne. Potrafi również oszacować koszty wynikające z remontu energetycznego do pewnego poziomu efektywności domu. Takie doradztwo na miejscu jest również dotowane przez państwo, ale nie przez KfW Bank, ale przez Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Dofinansowanie ekologicznych systemów grzewczych

Oferta promocyjna udostępniona przez KfW Bank obejmuje wszystkie energooszczędne działania remontowe od strony konstrukcyjnej i technicznej. Poza izolacją system ogrzewania jest rejestrowany również przy całkowitym remoncie lub jako środek indywidualny. Oprócz programu renowacji budynków CO2 istnieje drugi, ogólnopolski program finansowania ekologicznego projektowania systemu grzewczego: program zachęt rynkowych (MAP). Środki udostępnione w tym celu są przyznawane przez BAFA.
MAP promuje wyłącznie ekologicznie kompatybilne technologie grzewcze, takie jak:

 • Systemy solarno-termalne do przygotowania ciepłej wody i wspomagania ogrzewania
 • Pompy ciepła
 • Ogrzewanie biomasą, takie jak systemy pelletu drzewnego

Dofinansowanie ma na celu jedynie renowację istniejących budynków. Instalacja ekologicznego systemu grzewczego w ramach nowego projektu budowlanego nie jest finansowana.

Dzięki pakietowi ochrony klimatu program renowacji budynków CO2 i program zachęt rynkowych są połączone w jednolite „Federalne finansowanie na rzecz efektywnych budynków” (BEG). Powinno to między innymi ułatwić proces aplikacyjny. Będzie wprowadzany stopniowo w ciągu roku. Indywidualne środki na renowację energetyczną zostały już przeniesione do BEG od początku 2021 r. (BEG EM). Odpowiednie finansowanie można uzyskać od BAFA. W związku z pandemią korony i krótkoterminowym ogłoszeniem zmian przez rząd federalny można się tam spodziewać dłuższych terminów przetwarzania w całym pierwszym półroczu

Remont: dotacje lub ulgi podatkowe

Dobra alternatywa: premia podatkowa

Dzięki pakietowi klimatycznemu istnieje alternatywa dla finansowania BAFA i KfW, która może być jeszcze bardziej opłacalna dla właściciela budynku, jeśli chodzi o izolację: premia podatkowa. Został wprowadzony jako uzupełnienie programów finansowania, ale nie można go z nimi łączyć. Na jednostkę mieszkaniową 20 procent wydatków można odliczyć od zobowiązania podatkowego przez okres trzech lat. W pierwszych dwóch latach można zastosować siedem procent, w trzecim sześć procent. W sumie kwota dofinansowania do 40.000 euro możliwe - pod warunkiem, że dom ma co najmniej dziesięć lat i podatnik sam w nim mieszka.

W większości przypadków bardziej opłaca się finansowanie bezpośrednie. Jednak premia podatkowa może być dobrą alternatywą, jeśli wymagania dotyczące finansowania nie są spełnione. W każdym razie przeszkody są celowo utrzymywane na niskim poziomie: urząd skarbowy musi jedynie przedłożyć zaświadczenie od specjalistycznej firmy, potwierdzające, że praca została wykonana zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Przykładowe obliczenia ilustrują opcje

Załóżmy, że okna mają być wymienione jednorazowo w celu zminimalizowania strat energii:

Wymiana starych okien na nowe okna termoizolacyjne, koszt: 15.000 euro

 • BEG dotacja do kosztów inwestycji na działania indywidualne (program 430) w wysokości 20 proc., od 1. Styczeń 2021 do złożenia wniosku przez BAFA: 3.000 euro
  Pozostała dopłata: 12.000 euro
 • Alternatywa 1 (pożyczka KfW z dopłatą do spłaty 20 proc., tylko do 30. czerwiec 2021: kredyt powyżej 15.000 euro minus dotacja 3.000 euro
  Pozostała kwota kredytu: 12.000 euro plus odsetki
 • Alternatywa 2 (Premia podatkowa): 20 procent kosztów: 3.000 euro
  Pozostała dopłata: 12.000 euro
Dotacje lub premia podatkowa: najlepsze rozwiązanie można obliczyć

Ważny: W tym przykładzie wszystkie trzy opcje dają wsparcie finansowe w wysokości 3.000 euro. Ale okres i warunki również odgrywają ważną rolę dla wielu właścicieli nieruchomości. Przy pożyczaniu należy zapłacić dodatkowe odsetki, z premią podatkową, 3.000 euro zwrócone tylko z zeznaniami podatkowymi za kolejne lata. Jeśli wkładasz więcej pieniędzy i stawiasz sobie za cel KfW Efficiency House 55, dotację na spłatę lub inwestycje w wysokości maksymalnie 10.000 euro na indywidualne środki do 48.000 euro na lokal mieszkalny wzrośnie. Premia podatkowa nie może już nadążyć. W rezultacie należy najpierw dokonać bilansu własnego projektu, a następnie obliczyć, które finansowanie jest najbardziej opłacalne w każdym indywidualnym przypadku.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here