Pierwsza wysokość: jakie przepisy powinni wiedzieć budowniczowie ”,

Dach czterospadowy i dach dwuspadowy mają kalenicę, która jest wynikiem połączenia dwóch połaci dachowych na maksymalnej wysokości domu. Ale domy z dachem namiotowym, piramidalnym, łukowym, beczkowym, płaskim lub jednospadowym nie mają kalenicy, ponieważ nie ma dwóch powierzchni dachu, które spotykają się na maksymalnej wysokości. W przypadku tych kształtów dachu najwyższy punkt domu służy jako punkt odniesienia do obliczenia wysokości kalenicy. W związku z tym, że nie wszystkie kształty dachu mają kalenicę, termin „wysokość kalenicy ” można określić jako nieaktualny. Zamiast tego często mówi się o całkowitej wysokości domu lub wysokości budynku.
Ponieważ istnieją różne kształty dachów, których najwyższy punkt musi być każdorazowo dokładnie określony, a punkt odniesienia na poziomie ulicy czasami nie może być wykorzystany do obliczeń (np. w przypadku spadku), występują niespójności w odniesieniu do do poprawnego obliczenia.

Jakie znaczenie ma wysokość kalenicy w prawie budowlanym??

Władze budowlane ustaliły w planie zagospodarowania pewne wysokości. Istotna wysokość to wysokość kalenicy lub maksymalna wysokość budynku. Ponadto plan zagospodarowania reguluje wysokość okapu, a czasem określa również, jaki kąt nachylenia dachu jest dopuszczalny przy budowie domu. Często istnieje pewien luz z wysokością okapu i nachyleniem dachu poprzez określenie minimalnych i maksymalnych wymiarów.

Może zainteresować Cię również Wiedza o konstrukcji Wysokość okapu: Co powinieneś wiedzieć Planowanie budowy Reklama Planowanie domu: Optymalna lista kontrolna w drodze do wymarzonego domu we współpracy z Budowanie wiedzy krok po kroku: właściwie zaplanuj rozbudowę dachu

Jaką rolę odgrywa wysokość okapu i nachylenie dachu??

Wysokość okapu zależy od nachylenia dachu i wysokości kalenicy. Te trzy wysokości są ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Na przykład w większości przypadków kąt nachylenia dachu określa wysokość okapu.
Wysokość kalenicy i okapu jest decydująca dla architekta podczas planowania. O pozwolenie na budowę można się ubiegać tylko z danymi dotyczącymi dwóch wysokości. Punkt okapu i wysokość kalenicy wpływają na siebie nawzajem. Ty określasz nachylenie dachu. Jeśli zmienią się ich wymiary, odpowiednio zmieni się nachylenie dachu.

Przepisy budowlane regulują swobodę projektowania na terenie zabudowy

W przypadku określenia wysokości kalenicy, spadku dachu i wysokości okapu, lokalna zabudowa zyskuje wyraźną wizualnie linię. Jeszcze bardziej ujednolica się, gdy w planie zabudowy zostaną określone konkretne kształty dachu. W zależności od podanego zakresu w postaci wymiarów wysokości okapu, nachylenia dachu czy wysokości kalenicy, architekci mają większą lub mniejszą swobodę twórczą przy planowaniu domu.
Niektóre gminy nie stawiają żadnych wymagań dotyczących nachylenia dachu, a jedynie ustalają minimalne i maksymalne wartości wysokości kalenicy i wysokości okapu. Jeśli nie określono ani kształtu, ani nachylenia dachu, architekci mają większą swobodę projektowania i mogą na przykład pracować z nietypowymi kształtami dachu.
Każda konstrukcja dachu i każdy dach jest wyjątkowy. W końcu konstrukcja dachu musi być zaplanowana i wykonana indywidualnie w zależności od lokalizacji. Liczy się każdy centymetr. Jeśli konstrukcja dachu jest zabudowana zbyt wysoko, najwyższy punkt dachu przekracza maksymalną dopuszczalną wysokość kalenicy. Jeśli wysokość kalenicy zostanie obniżona, nachylenie dachu się zmieni. Krótko mówiąc: prace przy konstrukcji dachu mają szczególne znaczenie i należy bezwzględnie wymagać drobiazgowego planowania i wykonania.

W jakim stopniu różne kształty dachu wpływają na obliczenia??

Kalenica, zwana także kalenicą, tworzy górną krawędź dachu. W klasycznym dachu dwuspadowym lub czterospadowym spotykają się tutaj dwie powierzchnie dachu. Odległość między kalenicą a punktem odniesienia na ziemi (na przykład na poziomie ulicy) określa wysokość kalenicy. Jednak kształt dachu wpływa na obliczenie wysokości budynku, ponieważ określa najwyższy punkt. Poniższa lista wyjaśnia, jak określić najwyższy punkt na dachu.

Kształt dachu Obliczanie wysokości kalenicy

Dach dwuspadowy i
Dach czterospadowy

Oba dachy mają dwie powierzchnie dachowe, jedną na górze
domu spotkać lub. mieć skrzyżowanie. tutaj
to kalenica dachu, której wysokość jest uwzględniona w obliczeniach.
Dach namiotu i
Dach piramidy
Oba kształty dachu wykonane są z trójkątnych połaci dachowych
opanowany. Trójkąty zbiegają się w punkt i tworzą
najwyższy punkt budynku. Ten najwyższy punkt jest używany do obliczeń.
Dach łukowy i
Dach beczkowy
Te dwa kształty dachu są zakrzywione. Nie ma żadnego
Przecięcia połaci dachowych. Alternatywnie, najwyższy punkt
Do obliczeń używany jest łuk, tzw. wierzchołek.
Dach jednospadowy Dach jednospadowy to jednospadowa powierzchnia dachu o określonej
Nachylenie. Do obliczeń wykorzystywany jest najwyższy punkt powierzchni dachu
na podstawie wysokości kalenicy.
Płaski dach Tutaj punktem odniesienia jest najwyższy punkt konstrukcji dachu
do określenia całkowitej wysokości domu.

Tutaj możesz zobaczyć dach dwuspadowy, najbardziej typowy kształt dachu. Tutaj kalenica znajduje się w miejscu, w którym spotykają się obie powierzchnie dachu. 

Zdjęcie: iStock / Wołodymyr Sztun

Punkt odniesienia na ziemi: który punkt ma zastosowanie?

Aby obliczyć całkowitą wysokość domu, konieczne jest określenie odległości między najwyższym punktem na dachu a punktem odniesienia na ziemi. W wielu przypadkach ten punkt odniesienia na ziemi jest identyczny z poziomem ulicy przed domem. Alternatywnie możliwy jest najniższy punkt gruntu na posesji.
Istnieją wyjątki dla nieruchomości na zboczu wzgórza. Tutaj często wyznaczany jest centralny punkt nieruchomości i wykorzystywany do obliczeń. Dokładne przepisy można znaleźć w przepisach obowiązujących na terenie Twojego budynku.
Jak już wskazują te krótkie uwagi na temat punktów odniesienia, z pewnością można mieć różne opinie co do tego, które punkty są podstawą obliczeń. Ponieważ w końcu będziesz musiał zapłacić rachunek, jeśli Twój dom jest zbudowany zbyt wysoko, ważne jest, aby przed rozpoczęciem budowy nalegać na jasne określenie wysokości referencyjnych.

Problemy: położenie na zboczu, sprzeczne informacje w planie zagospodarowania, przekroczenie wysokości kalenicy

Wysokość kalenicy nie zawsze jest łatwa do ustalenia. Pojawiają się problemy, które rodzą pytania o prawidłowe punkty odniesienia i ich wysokości.

Sprzeczne informacje w planie rozwoju

W przypadku sprzecznych informacji zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego należy bez wyjątku skonsultować się z właściwym organem budowlanym. Wskazane jest uzyskanie wiążących informacji o odpowiednich punktach pomiarowych, do których można się później odwołać w razie wątpliwości. Tylko w ten sposób uchronisz się przed ryzykiem oderwania w przypadku znacznego przekroczenia wysokości kalenicy.

Domy na zboczu wzgórza

Domy na zboczu wzgórza używają innego punktu do pomiaru niż typowy punkt odniesienia wysokości. Środek nieruchomości często służy jako punkt odniesienia dla pochyłej posesji. Ale jak jednoznacznie określić środek nieruchomości i na jego podstawie wysokość?? Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie w lokalnym urzędzie budowlanym, jakiej wartości użyć, ponieważ istnieje zbyt duże ryzyko, że założysz niewłaściwą wysokość.

Jaki punkt odniesienia ma zastosowanie do domów na zboczu wzgórza w celu obliczenia wysokości kalenicy, należy wyjaśnić z właściwym urzędem budowlanym.

Zdjęcie: iStock / weible1980

Wysokość kalenicy przekroczona, co robić?

Jeżeli do momentu przekazania budynku nie zostanie stwierdzone przekroczenie wysokości kalenicy, masz możliwość złożenia wniosku do właściwego urzędu budowlanego o zwolnienie z zachowania wysokości kalenicy. Taka aplikacja zwykle ma szanse powodzenia tylko wtedy, gdy odchylenie jest minimalne. Staje się krytyczny w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wysokości budynków, co skutkuje klasyfikacją w kolejnej wyższej klasie budynku. Modelowe przepisy budowlane (MBO) regulują maksymalną wysokość budynku w zależności od klasy budynku w następujący sposób:

  • Klasy budynków 1 do 3: maksymalna wysokość 7 metrów
  • Klasa budynku 4: maksymalna wysokość 13 metrów
  • Klasa budynku 5: maksymalna wysokość 22 metry

Dopóki odchylenia mieszczą się w ustalonych granicach, szanse na zatwierdzenie wniosku są dobre.

Wniosek: Najpierw sprecyzuj wysokość i przepisy budowlane, a następnie zaplanuj budowę domu

Nasza wskazówka: Należy wcześniej oficjalnie ustalić odpowiednie wysokości z organem budowlanym. Niektórzy urzędnicy bronią pytania i zwracają się do architekta. Ale jeśli nie masz jeszcze architekta, co jest dość powszechne w fazie wstępnego planowania zakupu nieruchomości lub budowy domu, nie daj się zwieść! Organy budowlane są prawnie zobowiązane do udzielania informacji. Więc nalegaj na swoje prawo do informacji. W przeciwnym razie architekt określi wysokość później podczas planowania i obciąży Cię rachunkiem za pracę. Możesz zaoszczędzić na tych kosztach, planując z wyprzedzeniem.
Mając to na uwadze, wskazane jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami budowlanymi przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości. Jeśli są one zbyt wąskie i nie współgrają z Twoimi pomysłami na wymarzony dom, możesz w odpowiednim czasie poszukać alternatywnej działki budowlanej, która lepiej odpowiada Twoim wyobrażeniom.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here