Fundusze KfW na życie dostosowane do wieku ”,

Chodzi przede wszystkim o produkt promocyjny 159 "Remont odpowiedni do wieku - kredyt" oraz produkt promocyjny 455-B" "Redukcja barier - dotacja inwestycyjna". W razie potrzeby można je łączyć z innymi dotacjami i pożyczkami.
Jednak, aby uzyskać pozwolenie, muszą być spełnione różne wymagania. Jednocześnie nie każdy środek na rzecz większej dostępności może być finansowany lub promowany za pośrednictwem programów. Każdy środek podlega specjalnym kryteriom, do których zalicza się np. złożenie wniosku przed rozpoczęciem środka oraz wykonanie pracy przez specjalistyczną firmę. Wszechstronne i indywidualne doradztwo i planowanie są zatem niezbędne, aby uzyskać jak najlepsze wsparcie poprzez dotacje i pożyczki na renowacje dostosowane do wieku.
Finansowanie życia bez barier z dotacji inwestycyjnej lub pożyczki "Remont odpowiedni do wieku" jest dostępne dla osób prywatnych w każdym wieku. Oferta skierowana jest do osób, które jako właściciele lub nabywcy domu jednorodzinnego lub dwurodzinnego (maksymalnie dwa lokale mieszkalne) lub kondominium, jako członek stowarzyszenia właścicieli mieszkań lub jako najemca chcą realizować działania zmniejszać i usuwać bariery.
Wskazówka: Jako najemca powinieneś porozmawiać z właścicielem przed planowaniem i złożeniem wniosku o środki. Wyjaśnij swoje potrzeby, omów możliwości i wyjaśnij warunki, kiedy, jak i co chcesz przeprojektować i zbudować bez barier. W tym kontekście można również zawrzeć umowę na modernizację.

Finansowanie KfW na określone usługi

Pożyczka 159 i dotacja inwestycyjna 455-B na remont odpowiedni do wieku to tzw. „usługi celowe”. W przypadku roszczenia oznacza to, że pieniądze mogą być wykorzystane wyłącznie na odpowiednie działania w ramach wniosku. Kwalifikują się projekty „Renowacja dostosowana do wieku”, takie jak:

 • Przebudowa nieruchomości mieszkalnych i na wynajem zgodnie ze standardem KfW "budynek dostosowany do wieku"
 • Indywidualne środki redukcji barier
 • Indywidualne środki ochrony antywłamaniowej
 • przeprojektowanie bez barier przy przekształcaniu budynków niemieszkalnych w przestrzeń życiową
 • zakup wyremontowanych nieruchomości bez barier

Wskazówka: Profesjonalne doradztwo w zakresie finansowania KfW nie tylko wspiera Cię w prawidłowym ubieganiu się o dofinansowanie na budowę odpowiednią do wieku, ale może być również rozszerzone o dodatkowe fundusze w zależności od projektu. Na przykład dofinansowanie „455 – Renowacja dostosowana do wieku” można połączyć z dofinansowaniem w ramach „433 – Renowacja energooszczędna” w celu umożliwienia wyższych inwestycji.

Więcej na temat życia Wyjaśnienie pojęć dotyczących warunków życia bez barier i emerytury Przebudowa bez barier z Riester Leben Toaleta bez barier dla zachowania godności i niezależności

Co oznacza kredyt 159?

Prace przy elewacji i zabudowie zewnętrznej

 • Ulepszenia oświetlenia zewnętrznego i napisów (numer domu, dzwonek)
 • Automatyczne otwieranie drzwi
 • Mocowanie uchwytów i wykładzin antypoślizgowych
 • Przeprojektowanie strefy wejściowej na poziomie gruntu i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
 • Wysokość montażu skrzynek pocztowych i domofonów (do użytku stojącego i siedzącego)

Wewnętrzny dostęp do stref wejściowych i klatki schodowej

 • Brak progu dostępu do budynku i lokali mieszkalnych
 • Winda przystosowana dla wózków inwalidzkich, windy schodowe
 • Mocowanie elementów sterujących (do użytku stojącego i siedzącego)
 • Optymalne oświetlenie - nieoślepiające, bez cieniowania
 • Mocowanie poręczy po obu stronach oraz systemów przytrzymujących na stopniach, platformach i schodach
 • Kontrastowe wykonanie schodów (oznakowanie)

Środki w salonie

 • Brak progu na wyjście na balkon, demontaż progu drzwiowego
 • poszerzenie drzwi i przejść
 • Zabudowy balkonów z wystarczającą ilością miejsca do poruszania się
 • Antypoślizgowe wykładziny podłogowe
 • Poręcze, poręcze lub systemy ramp do schodów w pomieszczeniach mieszkalnych
 • Poprawa dostępności i użyteczności w życiu codziennym (np. zawory termostatyczne, klamki do okien i drzwi, opcje elektrycznego sterowania oknami i roletami)
 • Montaż systemów asystujących
 • Łazienka o specjalnej powierzchni: montaż umywalki z regulacją głębokości lub wysokości, prysznice na poziomie posadzki, wanna biodrowa, poręcze, uproszczona obsługa armatury, drzwi otwierane na zewnątrz

Środki ochrony przed włamaniem

 • Montaż drzwi antywłamaniowych do domu, mieszkania i bocznych wejść
 • Montaż antywłamaniowych wjazdów do garaży (bram i drzwi) z bezpośrednim połączeniem z budynkiem mieszkalnym
 • Systemy modernizacyjne na zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi i okien
 • Montaż krat i żaluzji zabezpieczających przed włamaniem
 • Instalacja systemów ostrzegania o zagrożeniach i technologii bezpieczeństwa, w tym aplikacji inteligentnego domu z funkcją alarmu antywłamaniowego (nie w celu zwiększenia komfortu poprzez elektronikę rozrywkową)
 • Środki pomocnicze, takie jak prace elektryczne w celu zasilania elementów antywłamaniowych, prace malarskie i tynkarskie, środki do dodatkowego oznakowania lub orientacji dotykowej
Możesz być także zainteresowany Know-how w zakresie nieruchomości Finansowanie przez KfW dla większego bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Inteligentny dom dla seniorów: Najlepsze systemy w skrócie Dom i technologia Inteligentny dom 1x1 w starych budynkach: Musisz zwrócić na to uwagę

Dalsze środki

 • Antypoślizgowe wykładziny podłogowe w domu i wokół niego/w części mieszkalnej
 • Rampy i systemy ograniczające, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, do codziennego użytku

KfW . dofinansowuje również budowę rampy dla wózków inwalidzkich lub instalację systemów ramp.

Zdjęcie: iStock / Toa55

Wymienione środki nadają się jednak tylko do codziennego użytku w mieszkaniach i domach. Środki w mieszkaniach wakacyjnych i domach wakacyjnych oraz w nieruchomościach wykorzystywanych jako obiekty noclegowe nie są finansowane. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem działań i można go wdrożyć tylko za zgodą. Przełożenie kredytu lub refinansowanie kosztów działań z dotacją nie jest możliwe.

Cecha jakości Standard KfW „Dom odpowiedni do wieku”

KfW-Bank zdefiniował wysokiej jakości standard kompleksowych działań ograniczających bariery, który jest przyznawany jako cecha jakości „Dom odpowiedni do wieku” po spełnieniu katalogu kryteriów. KfW-Bank dofinansowuje właściciela budynku na wykonanie niezbędnych prac remontowych.
Wymagania normy muszą być w pełni spełnione, aby można było korzystać z funkcji jakości. Obejmujący: 

 • Dostęp bez barier do domu/mieszkania poprzez zamontowanie ramp, wind domowych lub schodów schodowych
 • Bezbarierowa aranżacja części dziennej i sypialnej, np. poprzez zamontowanie elektrycznie sterowanych okien i rolet lub usunięcie progów drzwiowych
 • Projekt kuchni bez barier i zredukowane bariery w łazience (np. kabina prysznicowa)
 • Unikanie przeszkód, takich jak różnice poziomów między pomieszczeniami mieszkalnymi, poprzez instalowanie systemów ramp lub wind schodowych
 • Wyposażenie mieszkania lub domu w nowoczesne elementy sterujące, takie jak uchwyty, elektryczne pomoce operacyjne, systemy komunikacji
   

Jeśli inwestorzy nie chcą całkowicie wyremontować swojego domu zgodnie ze standardem jakości „Dom odpowiedni do wieku”, mogą również zostać sfinansowane indywidualne środki redukcji barier.
Wskazówka: Indywidualne działania na rzecz zmniejszenia barier można również osiągnąć poprzez dotacje z funduszu ubezpieczenia na opiekę długoterminową do 4.000 euro można sfinansować na środek. Decydującym czynnikiem jest trwała poprawa samodzielności lub opieki w środowisku domowym poprzez środek, a także uznawany stopień opieki.

Dotacja Inwestycyjna 455-B

Aby poprawić swobodę ruchów, bezpieczeństwo, stabilność i orientację, nie musisz od razu przebudowywać całego domu. Nawet w przypadku pomocy indywidualnej przeszkody można usunąć lub sprawić, by można było je samodzielnie kontrolować.

Jeśli mają zostać wdrożone indywidualne środki w celu zmniejszenia barier, dotacja inwestycyjna KfW „Renowacja dostosowana do wieku” może zostać wykorzystana na sfinansowanie następujących aspektów:

 • Usuwanie i redukcja przeszkód w bezpośrednim sąsiedztwie domu: Ścieżki do budynków mieszkalnych, garaży, miejsc postojowych pojazdów, siedzisk i placów zabaw, obiektów utylizacji wokół domu.
 • Usunięcie barier w obszarze dostępu do domu lub mieszkania
 • Tworzenie rozszerzonych obszarów ruchu
 • Środki ochronne, takie jak zadaszenie (w strefie wejściowej, w obszarach użytkowych i na miejscach parkingowych)
 • Zakup, montaż i przebudowa systemów wind, wind schodowych lub systemów ramp
 • Przeprojektowanie łazienek, np. montaż pryszniców na poziomie podłogi, przeprojektowanie wanny na prysznic, modernizacja umywalki i WC aż do zmiany układu pomieszczeń
 • Zakup, montaż i przebudowa w celu modernizacji z pomocami ułatwiającymi codzienne życie: Pomoce orientacyjne i komunikacyjne, systemy obsługi okien, drzwi, rolet lub ogrzewania, systemy domofonowe, oświetlenie oraz systemy podtrzymujące i podtrzymujące w celu poprawy niezależności i jakości życia.
 • Przeprojektowanie i stworzenie świetlic i mieszkań wielopokoleniowych
 • Tworzenie obszarów mieszkalnych bez barier poprzez przekształcanie obszarów niemieszkalnych, które mają system ogrzewania
 • Środki ochrony przed włamaniem
   

Wskazówka: Cechy szczególne przy zakupie nieruchomości - Jeśli planujesz po raz pierwszy kupić nieruchomość pozbawioną barier, koszty konwersji i rozszerzeń zmniejszających bariery powinny być wyraźnie wskazane w umowie kupna. Oznacza to, że mimo ukończenia możesz korzystać z dofinansowania z KfW Bank.

KfW . finansuje również instalację składanej windy platformowej.

Zdjęcie: iStock / lapandr

Wymóg finansowania KfW

Aby KfW mogło ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki, muszą być spełnione różne wymagania. Obejmuje to przede wszystkim wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac, a także realizację działań zgodnie z DIN 18040-2 przez specjalistyczną firmę. Prace wewnętrzne lub koszty materiałów do własnej pracy nie są finansowane przez KfW w ramach programów „Renowacja dostosowana do wieku”.
DIN 18040-2 określa wymagania dotyczące projektowania przestrzeni życiowej poprzez planowanie, wykonanie i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych i związanych z nimi obiektów zewnętrznych bez barier. Tylko mieszkania i domy wyposażone i zaprojektowane zgodnie z normą DIN są uważane za pozbawione barier. Określenia takie jak "odpowiedni dla osób starszych", "niska bariera" lub "przyjazny dla osób niepełnosprawnych" nie są chronione i w związku z tym nie gwarantują dostępności zgodnie z ustawą o równości osób niepełnosprawnych (BGG). Wprawdzie nawet mniej barierowe powierzchnie mieszkalne i nieruchomości już teraz mogą zapewnić mieszkańcom większe bezpieczeństwo, samostanowienie i mobilność, ale nie da się ich porównać z obserwowanymi standardami.
Jeśli chcesz uzyskać uznanie kwalifikowalności przez Bank KfW, najbezpieczniejszym sposobem jest zgodność z normą DIN 18040-2. Ponadto KfW-Bank opracował własny katalog, w którym wyszczególnione są szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikujących się środków z minimalnymi wymaganiami. Należą do nich na przykład:

 • Minimalne wymiary i bezpieczny projekt ścieżek do budynków, obiektów otaczających i miejsc parkingowych
 • Minimalne wymagania dotyczące pokryć podłogowych na ścieżkach, miejscach parkingowych i w pomieszczeniach (poziomych, antypoślizgowych, twardych) w celu zapewnienia stosowania na piechotę, za pomocą urządzenia wspomagającego chodzenie, wózka inwalidzkiego lub pojazdu elektrycznego
 • Minimalne wymiary dla szerokości przejść drzwi domów i mieszkań
 • łatwa obsługa drzwi w domu i mieszkaniu
 • Minimalne wymiary dla korytarzy i wagonów windy
 • Wyposażanie wind w funkcje alarmowe i alarmowe
 • Poręcze po obu stronach klatki schodowej i antypoślizgowe wykładziny stopni
 • Minimalne wymiary ramp do pokonywania schodów, alternatywnie systemy wind schodowych
 • Minimalne rozmiary pomieszczeń mieszkalnych, roboczych i sypialnych codziennego życia, a także korytarzy
 • Minimalne wymiary pomieszczeń sanitarnych i przestrzeni ruchu w łazience
 • Specyfikacje dotyczące projektu i stanu pomieszczeń sanitarnych (prysznic, wanna, umywalka, toaleta)
 • Integracja systemów asystujących i/lub systemów komunikacyjnych na wypadek sytuacji awaryjnych i aspektów bezpieczeństwa (np. drążki podtrzymujące i poręcze)
   

Wskazówka: Aby działania były finansowane przez KfW Bank, muszą być realizowane przez certyfikowane specjalistyczne firmy. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umów się na konsultację, podczas której planowane działania są już zaplanowane ze specjalistyczną firmą. W ten sposób unikniesz krępowania planów przez zbyt ciasną przestrzeń, a otrzymasz cenne informacje o usprawnieniach i zmianach, które możesz wprowadzić bezpośrednio do wniosku o dofinansowanie. Możesz również otrzymać kilka ofert od różnych specjalistycznych firm.

Jeśli chcesz, aby Twój dom był wolny od barier, istnieją dotacje od KfW - na przykład na poręcze obok toalety.

Zdjęcie: iStock / goodze

Jak wysokie są dotacje z KfW?

Kwota dofinansowania poprzez dotację lub warunki kredytu w KfW Bank zależą od całkowitych kosztów odpowiednich działań. Wnioskodawca ubiega się o dotację bezpośrednio z KfW-Bank. Aby skorzystać z programu promocji pożyczki 159 należy złożyć wniosek za pośrednictwem banku, kasy oszczędnościowej lub firmy ubezpieczeniowej (najczęściej banku domowego).
 

Kwota dotacji 455-B

Dotacja inwestycyjna 455-B wynosi 5.000 euro na indywidualne działania zmniejszające bariery. W przypadku korzystania z dotacji na standardowy „Dom dostosowany do wieku ” 12,5% kosztów kwalifikowalnych do maksymalnej kwoty 6.250 euro wypłacane jest jako dotacja.
Odpowiednie środki mające na celu zmniejszenie barier można wdrożyć już od kwoty inwestycji 2.000 euro do maksymalnie 50.000 euro za jednostkę mieszkalną na indywidualne środki lub "Standardowy dom odpowiedni do wieku" może być dotowany. Dotacja zostanie wypłacona dopiero po zakończeniu prac budowlanych i potwierdzeniu prac przez zakontraktowaną firmę.
 

Kwota programu pożyczkowego 159

Do 50.000 euro z efektywną roczną stopą procentową 0,04 procent. W przypadku dłuższego okresu spłaty niż ustalone oprocentowanie stałe, wnioskodawca otrzyma ofertę przedłużenia przed upływem okresu oprocentowania stałego, w którym nastąpi renegocjacja korekty oprocentowania. Oferta rolowania nie ma wpływu na inne aspekty pożyczki.

Odsetki debetowe (efektywne odsetki) rocznie

czas trwania

Czas realizacji bez amortyzacji

Stałe oprocentowanie

0,04% (0,04%)

4 do 10 lat

1 do 2 lat

5 lat

0,13% (0,13%)

4 do 10 lat

1 do 2 lat

dziesięć lat

0,04% (0,04%)

11 do 20 lat

1 do 3 lat

5 lat

0,42% (0,42%)

11 do 20 lat

1 do 3 lat

dziesięć lat

0,04% (0,04%)

21 do 30 lat

1 do 5 lat

5 lat

0,49% (0,49%)

21 do 30 lat

1 do 5 lat

dziesięć lat

informacje

Pożyczka 159 to pożyczka dożywotnia, w której pożyczkobiorca spłaca całą kwotę w ratach. Całkowita kwota liczona jest od kwoty pożyczki plus odsetki. Rata składa się ze spłaty kapitału i spłaty odsetek. Odsetki od pożyczki określają, ile pożyczkobiorca musi zapłacić bankowi oprócz spłaty pożyczonych pieniędzy. Oprócz stopy oprocentowania efektywna stopa procentowa obejmuje koszty poniesione z tytułu opłat manipulacyjnych i inne. Stopa oprocentowania kredytu może być zatem niższa niż efektywna stopa procentowa. Efektywna stopa procentowa w naszej tabeli jest więc jedynie wskazówką, która może się zmieniać w zależności od wybranej instytucji kredytowej.

Bausparen & Finanzieren KfW, Bafa i premia podatkowa: finansowanie remontów w skrócie we współpracy z LBS Dowiedz się więcej

Wniosek o dofinansowanie z KfW Bank

Jeżeli otrzymałeś kompleksową poradę i posiadasz przynajmniej jeden kosztorys od potencjalnie wykonujących się certyfikowanych firm specjalistycznych, możesz złożyć wniosek o dotację lub pożyczkę na "Odnowę odpowiednią do wieku". Prace związane z przebudową lub zakupem nieruchomości już wyremontowanej (podpisanie umowy kupna) nie mogły mieć miejsca w momencie składania wniosku. Poczekaj odpowiednio na zatwierdzenie finansowania.
Aby złożyć wniosek o pożyczkę, skontaktuj się ze swoim bankiem, na przykład z bankiem domowym. Urzędnik przeprowadzi Cię przez proces wnioskowania i ubiegania się o kredyt na promocyjnych warunkach za pośrednictwem KfW Bank, porównywalnych z klasyczną pożyczką.
O dofinansowanie dotacji 455-B można ubiegać się bezpośrednio na stronie KfW Banku. W tym celu należy się zarejestrować, zalogować, wypełnić formularz zgłoszeniowy i jednoznacznie zidentyfikować się (np. za pomocą procedury Postidenta Ogłoszenia lub identyfikacji wideo). Niezbędne dokumenty możesz wgrać bezpośrednio do portalu, np. kopię pełnomocnictwa do ubiegania się, jeśli wniosek składany jest dla innej osoby. W ramach natychmiastowej odpowiedzi otrzymasz informację o akceptacji lub zgłoszeniu przetwarzania w portalu. Status przetwarzania można również zobaczyć bezpośrednio w portalu.
Wskazówka: Fundusze na dotację 455-B „Remont adekwatny do wieku – dotacja inwestycyjna” są ograniczone, a doświadczenie pokazuje, że od późnego lata są one dostępne tylko na działania, które zostały już zatwierdzone. W związku z tym należy złożyć wniosek o dofinansowanie najlepiej w pierwszej połowie roku, aby uniknąć opóźnień w planowaniu do następnego roku.

Uwaga redaktora

Fundusze KfW na renowację odpowiednią do wieku zostały już wykorzystane na 2021 r. Żadne nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane. Jeśli nowy rząd będzie kontynuował finansowanie w 2022 r., będziesz mógł składać nowe wnioski - pod warunkiem, że nie rozpocząłeś jeszcze pracy. 

Realizacja działań renowacyjnych

Jak tylko bank KfW wyrazi zgodę, możesz zlecić certyfikowanej firmie specjalistycznej wykonanie prac zgodnie z DIN 18040-2. Pożyczka zostanie wypłacona po konsultacji między Tobą a towarzyszącym bankiem domowym, natomiast dotacja zostanie wypłacona po około 3 miesiącach od wysłania dowodu pomyślnego zakończenia działania. W tym celu wymagane są dowody od każdej z zaangażowanych firm specjalistycznych. 

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here