Dotacje na energię słoneczną 2021: Państwo za to zapłaci teraz ”,

Sam możesz zdecydować, jak będzie wyglądało finansowanie energii słonecznej: Energia słoneczna jest albo finansowana jednorazową dotacją, albo możesz obniżyć koszt nowego systemu grzewczego tanim kredytem z dopłatą. Nie ma różnic między obydwoma wariantami pod względem wysokości dofinansowania, ale dotychczas możliwa była jedynie dotacja w obszarze BEG poszczególnych działań. W tym przypadku system fotowoltaiczny jest finansowany przez BAFA (Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu). Finansowanie w ramach programu BEG Individual Measures za pośrednictwem KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oraz dwóch pozostałych podprogramów BEG Residential Buildings i BEG Non-Residential Buildings nastąpi w lipcu 2021 r.

Jakie środki są finansowane?

W programie finansowania BEG Individual Measures finansowana jest nie tylko słoneczna energia cieplna. Dostępne są również fundusze na modernizację ogrzewania lub optymalizację ogrzewania, na przykład poprzez przejście na ogrzewanie hybrydowe. Istnieje również możliwość dofinansowania dociepleń, nowych drzwi i okien czy inteligentnych domów. Należy jednak pamiętać, że dla wszystkich działań w podprogramie BEG Indywidualne Działania, wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowalnych na lokal wynosi 60.000 euro jest ograniczone.

Energia słoneczna jest również promowana w nowych budynkach?

Niestety, ogrzewanie w nowych budynkach nie jest dotowane w ramach programu BEG Indywidualnych Działań: Jeśli chcesz skorzystać z dopłat do energii słonecznej, jest to możliwe tylko wtedy, gdy wymienisz swoje dotychczasowe ogrzewanie w istniejącym budynku. Natomiast w przypadku nowych energooszczędnych budynków istnieje możliwość zaoszczędzenia kosztów dzięki dotacji z podprogramu BEG Residential Buildings. Poniżej w artykule pokażemy Ci, jak wysokie jest dofinansowanie i w jakich okolicznościach otrzymasz dotację.

Energia słoneczna jest finansowana tylko w istniejących budynkach za pośrednictwem podprogramu BEG Individual Measures - jednak dotacja dla nowych budynków jest możliwa za pośrednictwem podprogramu BEG Residential Buildings.

Zdjęcie: iStock/KangeStudio

Jak wysoka jest dotacja na słoneczną energię cieplną?

Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie słonecznej energii cieplnej, otrzymasz od państwa zwrot 30 procent kosztów instalacji słonecznej. Tutaj wszystkie koszty instalacji solarnej są finansowane przez państwo – nie tylko kolektory słoneczne, jak to miało miejsce wcześniej. Konkretnie oznacza to, że możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy na kosztach stacji solarnej, systemu magazynowania energii elektrycznej i systemu sterowania. Finansowanie obejmuje nawet koszty niezbędnego demontażu starych urządzeń i wszystkich prac przyłączeniowych w systemie solarnym. Przy okazji: Jeśli potrzebujesz nowej kotłowni podczas przechodzenia na solarne systemy grzewcze, obowiązuje tutaj również podprogram BEG Individual Measures.
Tak zwana premia iSFP może nawet zwiększyć finansowanie o kolejne pięć punktów procentowych: jeśli planujesz renowację energetyczną, możesz zlecić konsultantowi energetycznemu notowanemu na liście BAFA. Stworzy dla Ciebie indywidualny plan remontu, w którym wymieniona jest instalacja systemu solarnego.

Wskazówka:

Energia słoneczna jest szczególnie wydajna w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Otrzymasz również dotację na montaż takiej grzałki i zaoszczędzisz koszty.

Ile jest finansowane ogrzewanie hybrydowe?

Wysokość dofinansowania na ogrzewanie hybrydowe zależy od rodzaju ogrzewania. Istnieje dotacja na ogrzewanie hybrydowe gazowe lub ogrzewanie hybrydowe EE - czyli system grzewczy oparty w całości na energii odnawialnej. Poniżej pokażemy, na jaki rodzaj finansowania możesz liczyć z odpowiednim systemem grzewczym.

Ogrzewanie hybrydowe Haus & Technik: zalety, koszty i możliwości finansowania Ze względu na pozytywny bilans ekologiczny państwo wspiera hybrydowe systemy grzewcze z energią słoneczną i pompami ciepła. Jakie inne zalety ma ogrzewanie hybrydowe??

Hybrydowe ogrzewanie gazowe

Hybrydowe ogrzewanie gazowe łączy ogrzewanie kondensacyjne na bazie gazu z ogrzewaniem solarnym. Jeśli zdecydujesz się na to ogrzewanie, dotacja też tu jest na poziomie 30 proc. Dzięki gazowemu hybrydowemu systemowi grzewczemu możesz zaoszczędzić jeszcze więcej kosztów niż w przypadku systemu grzewczego, który w całości opiera się na słonecznej energii cieplnej: w przypadku wymiany starego ogrzewania olejowego dotacja wzrasta do 40 procent - z premią iSFP nawet do 45 procent.

Ogrzewanie hybrydowe EE

Jeśli ogrzewanie opiera się wyłącznie na energii odnawialnej, jest również określane jako ogrzewanie hybrydowe EE. Mowa tutaj o połączeniu energii słonecznej i kotła na pelety lub energii słonecznej i pompy ciepła. Dzięki takiemu ogrzewaniu hybrydowemu EE otrzymujesz najwyższą możliwą dotację: nawet bez premii ogrzewanie jest dotowane w 35 procentach. Jeśli dodamy premię za wymianę starego kotła olejowego i premię iSFP, dotacja wzrasta do pełnych 50 procent. Jeszcze więcej kosztów można zaoszczędzić dzięki tak zwanej premii za innowacyjność: Jeśli kocioł na pelety jest szczególnie niskoemisyjny, jest dotowany w wysokości 55 procent. Dotyczy to jednak tylko samego kotła na pelety: dotacja pozostaje na poziomie 50 procent na ogrzewanie słoneczne i inne koszty.
Ogólna zasada: Aby otrzymać dofinansowanie, hybrydowy system grzewczy EE musi spełniać określone wymagania dotyczące wydajności. BAFA wymienia na swojej stronie internetowej, które pompy ciepła, kotły na pelety i kolektory słoneczne kwalifikują się do finansowania. Pamiętaj też, że dotację na modernizację systemu grzewczego otrzymasz tylko wtedy, gdy koszty inwestycji wyniosą co najmniej 2.000 euro.

Energia i klimat Jak wysokie są koszty systemu ogrzewania pelletem?? Planujesz zainstalować system ogrzewania pelletem? W naszym poradniku znajdziesz przydatne informacje o kosztach i możliwościach finansowania.

Jaka jest alternatywa dla dotacji na energię słoneczną??

Choć od początku 2021 roku ogrzewanie nie jest już dotowane w nowych budynkach, podprogram budownictwa mieszkaniowego BEG pozwala również na zaoszczędzenie kosztów na nowym domu. Warunkiem jest, aby nowy budynek był co najmniej jednym domem energooszczędnym w standardzie KfW55 (dom pasywny). W takim przypadku możesz liczyć na dotację w wysokości 15 proc. nawet bez dodatkowych bonusów. Jeśli dodatkowo ogrzejesz co najmniej 55% energią odnawialną, dotacja wzrośnie do 17,5%.
Przy okazji otrzymasz również dotację na remont istniejących budynków. W poniższej tabeli możesz zobaczyć, jak wysokie jest odpowiednie finansowanie dla różnych standardów KfW:

Dom wydajności-
Dotacja standardowa na
Nowa dotacja budowlana dla
Nowy budynek z
Dotacja premiowa EE w
Dotacja na remont w
Przebudowa z
premia EE i
Bonus iSFP
40 plus 25 procent 25 procent - -
40 20 procent 22,5 procent 45 procent 55 procent
55 15 procent 17,5 procent 40 procent 50 procent
70 - - 35 procent 45 procent
85 - - 30 procent 40 procent
100 - - 27,5 procent 37,5 procent
pomnik - - 25 procent 30 procent

Krytyka promocji słonecznej energii cieplnej

Finansowanie na słoneczną energię cieplną na początku nie jest złe, ale jest też powód do krytyki. Można skrytykować, że dotacja do ogrzewania słonecznego nie jest wystarczająco wysoka w porównaniu do ogrzewania hybrydowego: na ogrzewanie hybrydowe gazowe otrzymujesz taką samą dotację jak na ogrzewanie słoneczne termalne. Ogrzewanie hybrydowe EE jest nawet dotowane o pięć punktów procentowych więcej, chociaż ogrzewanie słoneczne oparte jest również w 100 procentach na energii odnawialnej i jest prawie całkowicie neutralne pod względem emisji CO.
Same pompy ciepła potrzebują energii elektrycznej i są neutralne dla klimatu tylko wtedy, gdy pochodzą z odnawialnych źródeł energii. Aby hybrydowy system grzewczy EE był całkowicie neutralny pod względem emisji CO2, można spalić tylko tyle drewna, ile może ponownie wyrosnąć w określonym czasie. To prawda, że ​​pompy ciepła i ogrzewanie peletami są również ważnym krokiem w kierunku transformacji energetycznej, ale wskazane byłoby, aby ogrzewanie słoneczne było dotowane przynajmniej w takim stopniu, jak ogrzewanie hybrydowe. Ponieważ: Energia słoneczna jest bezpłatna i dostępna prawie w nieskończoność.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here