Doradca podatkowy: Jakie są koszty? Jaka jest tam swoboda??

Doradca podatkowy pomoże Ci swoją wiedzą, a część kosztów możesz nawet odliczyć od podatku.

Zdjęcie: iStock / Chalirmpoj Pimpisarn

Ile kosztują doradcy podatkowi?

Doradca podatkowy jest związany rozporządzeniem o wynagrodzeniach doradców podatkowych przy ustalaniu kosztów. Rozporządzenie to, słusznie nazywane „Rozporządzeniem o wynagrodzeniach doradców podatkowych, agentów podatkowych i spółek doradztwa podatkowego (StBVV)”, określa ramy, w których koszty muszą się przemieszczać.
W zależności od złożoności konkretnego zlecenia doradca podatkowy może ustalić opłaty w dolnym przedziale ramowym, wybrać średnią wartość lub całkowicie wyczerpać ramę. Przy ustalaniu kosztów dla doradcy podatkowego obowiązuje zasada: im bardziej skomplikowana cesja, tym wyższe opłaty.
Na przykład, jeśli klient złoży dużą liczbę nieposortowanych dokumentów, zwiększa to obciążenie eksperta, a tym samym również wynagrodzenie doradcy podatkowego. Jeśli natomiast podatnik jest bardzo schludny, nie ma żadnych szczególnych cech, których należy przestrzegać, a zeznanie podatkowe powstaje w związku z tym bardzo szybko, co oznacza, że ​​koszty dla doradcy podatkowego są odpowiednio niższe.

Znasz już nasz podcast?

Oblicz koszty dla doradcy podatkowego

W celu obliczenia kosztów swojej pracy doradca podatkowy pobiera opłatę z StBVV i mnoży podaną tam opłatę podstawową przez współczynnik zależny od nakładu pracy. W przypadku różnych usług musi stosować różne tabele opłat StBVV. Poniższa tabela kosztów pokazuje, co to jest:
 

zadanie

rama

środkowy
czynnik

Tabela dla
Opłata podstawowa

Informacje, porady,
Konsultacja wstępna

dochód-
deklaracja podatkowa

Wyznaczenie
Wydatki reklamowe

podatek od wartości dodanej-
deklaracja roczna

Nadwyżka przychodów-
faktura

księgowość

1 / 10-10 / 10

0,55

Tabela A

1 / 10-6 / 10

0,35

Tabela A

1 / 20-12 / 20

0,325

Tabela A

1 / 10-8 / 10

0,45

Tabela A

5/10-20/10

1,25

Tabela B

2/10-12/10

0,7

Tabela C (Opłata Miesięczna)

Przykład 1, zwrot podatku dochodowego: Pani Muster zatrudnia doradcę podatkowego do złożenia zeznania podatkowego. W roku oceny ma dochód z pracy bez samozatrudnienia w wysokości 50.000 euro. Opłata podstawowa zgodnie z Tabelą A wynosi zatem 1.230 euro. W zależności od wysiłku doradca podatkowy może obciążyć Cię kosztami od 123 euro (współczynnik 0,1 lub 1/10) do 738 euro (współczynnik 0,6 lub 6/10).
 

czynnik

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

opłata

123 euro

246 euro

369 euro

492 euro

615 euro

738 euro

Przykład 2, obliczanie nadwyżki dochodów: Pan Frei jest samozatrudniony i zleca doradcy podatkowemu przygotowanie rachunku zysków i strat. W roku podatkowym miał 48 dochodów.000 euro. Tabela B określa 248 euro za opłatę podstawową. Doradca podatkowy może zatem obliczyć koszty od 124 euro (współczynnik 0,5 lub 5/10) do 496 euro (współczynnik 2 lub 20/10). Jeśli pan Frei również zleci ekspertowi sporządzenie zeznania podatkowego, opłaty za to również zostaną na niego naliczone.
 

czynnik

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

11/10

12/10

opłata

124 euro

148,80 euro

173,60 euro

198,40 euro

223,20 euro

248 euro

272,80 euro

297,60 euro

czynnik

13/10

14/10

15/10

16/10

17/10

18/10

19/10

20/10

opłata

322,40 euro

347,20 euro

372 euro

396,80 euro

421,60 euro

446,40 euro

471,20 euro

496 euro

Przykład 3, księgowość: Pan Folder ma firmę, która w okresie oceny wypracowała dochód w wysokości 80 euro.Wygenerował 000 euro. Księgowość powierzył swojemu doradcy podatkowemu. W tym przypadku podstawowa opłata wg Tabeli C wynosi 164 euro. Doradca podatkowy może zatem naliczyć od 32,80 euro (współczynnik 0,2 lub 2/10) do 196,80 euro (współczynnik 1,2 lub 12/10), w zależności od wysiłku. Ważne: Opłata księgowa, w przeciwieństwie do innych przykładów, jest miesięcznym kosztem firmy z tytułu bieżącej działalności.
 

czynnik

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

opłata

32,80 euro

49,20 euro

65,60 euro

82 euro

98,40 euro

114,80 euro

czynnik

8/10

9/10

10/10

11/10

12/10

opłata

131,20 euro

147,60 euro

164 euro

180,40 euro

196,80 euro

Czy wynagrodzenie doradcy podatkowego podlega negocjacji??

Chociaż StBVV określa precyzyjne ramy oczekiwanych kosztów dla doradcy podatkowego, nie oznacza to, że nie można od nich odstąpić w indywidualnych przypadkach.
Zamiast tego, zgodnie z § 4 StBVV, wynagrodzenie może być również wyższe lub niższe od tego limitu, jeżeli została zawarta odpowiednia umowa między podatnikiem a doradcą podatkowym. Umowa ta musi być sporządzona w formie tekstowej, ale może być również zawarta elektronicznie. Podpis nie jest konieczny.
Decydującym czynnikiem jest tu jednak § 4 ust. 3, w którym zastrzeżono, że niższe wynagrodzenie „musi pozostawać w rozsądnej proporcji do wyników, odpowiedzialności i ryzyka odpowiedzialności doradcy podatkowego”. W związku z tym bezpłatne konsultacje są wykluczone.
Doradca podatkowy musi poinformować Cię na piśmie o możliwości odstąpienia od StBVV.

Opłata dla doradcy podatkowego do negocjacji. Jednak koszty powinny być proporcjonalne do wydajności.

Zdjęcie: iStock / kate_sept2004

Jak z doradcą podatkowym obronić się przed nadmiernymi kosztami??

Jeśli rachunek doradcy podatkowego okaże się zbyt wysoki, nie zwalnia Cię to z obowiązku uiszczenia kosztów w pierwszej kolejności. Aby jednak podjąć działania przeciwko temu, należy sprawdzić, czy prawidłowo ustalił opłatę podstawową. Następnie powinieneś spojrzeć na zastosowany współczynnik. Jeśli wybrał tutaj bardzo wysoki współczynnik do obliczeń, mimo że Twoja sprawa nie przedstawiała żadnych szczególnych trudności lub wymagała dużego wysiłku, powinieneś zająć się tą kwestią i wyjaśnić ją z nim.
Jeśli nie dojdziesz do porozumienia, masz możliwość złożenia skargi do właściwej Izby Doradców Podatkowych. Tam sprawdzane jest, czy doradca podatkowy wypełnił wszystkie obowiązki zawodowe lub je naruszył. Jednak sama faktura nie jest sprawdzana.
Jeżeli doradca podatkowy popełnił błędy, które wyrządziły Ci szkodę finansową, możesz dochodzić przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych zgodnie z § 280 ust. 1. Pamiętaj jednak, że jeśli dojdzie do najgorszego, musisz umieć udowodnić błędy.
Jeśli Twoim zdaniem koszty są rozsądne, ale nie jesteś zadowolony z pracy, Twoje karty są raczej złe: Doradca podatkowy zawiera umowę ze swoimi klientami na tzw. „agencję płatną”. Oświadcza jedynie, że jest gotów ci doradzić. Nie ma obowiązku sukcesu.
Najlepiej porozmawiać z doradcą podatkowym przed rozpoczęciem pracy. Jeśli możesz mu z grubsza opisać, jakich szczególnych cech należy się spodziewać w Twoim przypadku, jakie dokumenty złożysz, w jakiej ilości i formie oraz czy istnieją inne okoliczności obciążające, doradca podatkowy powinien być w stanie udzielić Ci przybliżonego przewodnika oczekiwane koszty.

Jeśli Twój doradca podatkowy wykaże na fakturze zbyt wysokie koszty, możesz się przed tym bronić.

Zdjęcie: iStock / Prostock-Studio

Kiedy potrzebujesz doradcy podatkowego??

W prostych przypadkach podatnicy mogą również samodzielnie przygotować i złożyć zeznanie podatkowe. W innych przypadkach jednak opłaca się mieć fachową pomoc w wyjaśnieniu z ich specjalistyczną wiedzą. W ten sposób unikniesz błędów i ewentualnie odzyskasz w końcu więcej pieniędzy z urzędu skarbowego.

Doradca podatkowy polecany jest dla tych grup osób:
 

 • Pracownicy, którzy czasami pracują za granicą
 • Tak zwani „transgraniczni dojeżdżający do pracy”, czyli osoby, które mieszkają w Niemczech, ale pracują za granicą
 • Inwestorzy, którzy chcą otrzymać zwrot podatku u źródła
 • Osoby, które zainwestowały pieniądze na przykład w fundusze zamknięte lub inne modele oszczędności podatkowych
 • Osoby, które produkują energię elektryczną z systemu fotowoltaicznego i ją sprzedają. Tutaj może być wymagana deklaracja VAT lub deklaracja podatku handlowego
 • Osoby, które chcą zrobić prezent
 • Osoby, które uległy dziedziczeniu
   

Oprócz wyżej wymienionych grup osób doradca podatkowy jest często polecany również osobom samozatrudnionym lub osobom pracującym w branżach specjalnych. Doradca podatkowy zna pułapki, a także przydatne wskazówki i triki, które pomogą Ci płacić tylko tyle podatków, ile faktycznie musisz.

Jakie terminy składania wniosków obowiązują doradców podatkowych?

Przy składaniu zeznania podatkowego obowiązują określone terminy, których należy przestrzegać. Jeśli go przekroczysz bez wnioskowania o przedłużenie terminu, urząd skarbowy może naliczyć dopłatę za opóźnienie.
Jeżeli podatnik sam złoży deklarację, obowiązują krótsze terminy niż w przypadku, gdy doradca podatkowy przejmuje tę pracę.
Zeznanie podatku dochodowego należy składać do 31. roku każdego roku bez pomocy doradcy, np. lipiec następnego roku (tj. za rok podatkowy 2019 do 31. lipiec 2020).
Doradca podatkowy ma na to znacznie więcej czasu. Jeśli ma zlecenie, nie musi składać deklaracji do ostatniego dnia lutego drugiego roku po roku podatkowym (tj. za 2019 r. np. do 28. luty 2021).

Kiedy nie potrzebujesz doradcy podatkowego??

W wielu przypadkach nie ma konieczności wzywania doradcy podatkowego i tym samym ponoszenia kosztów. Jeśli na przykład mamy tylko dochody z pracy niesamodzielnej, które mają być zrekompensowane jedynie kosztami reklamy, wydatkami na usługi związane z gospodarstwem domowym lub obciążeniami nadzwyczajnymi, takimi jak koszty opieki w związku ze sprawą opiekuńczą, podatnicy mogą również łatwo samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe i skorzystać z programu podatkowego „ Elster ”użyj.

Dzięki programowi podatkowemu "Elster" możesz również sam zrobić zeznanie podatkowe i oszczędzić sobie kosztów doradcy podatkowego.

Zdjęcie: iStock / shironosov

Co to jest stowarzyszenie pomocy w zakresie podatku dochodowego??

Ci, którzy stronią od kosztów doradcy podatkowego, ale nadal nie chcą sami rozliczyć podatku, znajdą tańszą alternatywę w stowarzyszeniu pomocy w podatku dochodowym.

Tam różne grupy osób mogą zostać członkami za roczną opłatą w zależności od ich dochodu brutto i pozostawić tam zeznanie podatkowe ekspertom. Grupy osób obejmują:
 

 • Pracownicy
 • Oficer
 • stażysta
 • studenci
 • Renciści / emeryci
 • Osoby, które otrzymują alimenty.

Przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek lub osoby z dodatkowymi dochodami z samozatrudnienia nie mogą być doradzani przez stowarzyszenia pomocy w podatku dochodowym. To samo dotyczy pracowników, którzy - np. poprzez lokatę kapitału - w ciągu roku oceny ponad 18.000 euro (lub 36.000 euro, jeśli są oceniane wspólnie) zarobili również dodatkowy rok.

Być może zainteresuje Cię również Prawo i podatki Umowa pożyczki mieszkaniowej i zwrot podatku: Najważniejsze informacje Zwrot podatku emerytalnego dla emerytów: Co wziąć pod uwagę Prawo i podatki Majątek regulowany: Nadpisz dom i oszczędź podatki

Czy koszty doradcy podatkowego można odliczyć od podatku??

Możesz podać koszty doradcy podatkowego w zeznaniu podatkowym, a tym samym odliczyć je od podatku. Jednak koszty tego muszą być możliwe do dodania do kosztów reklamy lub wydatków biznesowych. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko koszty doradztwa podatkowego, które zostały poniesione przy ustalaniu dochodu.

Jeżeli doradca podatkowy pracuje na następujących systemach, powstałe koszty można odliczyć od podatnika jako koszty uzyskania przychodów:
 

 • Załącznik N (dochód z pracy niesamodzielnej)
 • Załącznik V (dochody z wynajmu i leasingu)
 • Załącznik R (dochody z emerytur)
 • Załącznik SO (pozostałe dochody)
 • Załącznik AUS (dochód zagraniczny)
   

Wydatki poniesione na przetwarzanie tych systemów można zaliczyć do kosztów operacyjnych:
 

 • Załącznik G (dochód z działalności gospodarczej)
 • Załącznik S (dochód z pracy na własny rachunek)
 • Załącznik L (dochody z rolnictwa / leśnictwa)
 • Załącznik EÜR (obliczanie nadwyżki dochodu)
   

Wszelkie inne czynności doradcy podatkowego, które nie służą ustaleniu dochodu, nie podlegają odliczeniu.

Wskazówka: Poproś swojego doradcę podatkowego o wystawienie faktury, aby jego wydatki były wyraźnie wymienione zgodnie z odliczeniami. Możesz więc wpisać te koszty w następnym zeznaniu podatkowym w Załączniku N w „Inne wydatki związane z dochodami” (wiersz 46).

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here