Dodatek mieszkaniowy: Obowiązują te limity dochodów „,

Aby móc skutecznie złożyć wniosek o dotację mieszkaniową, dochód osób fizycznych oraz małżonków lub partnerów nie może przekraczać określonych kwot.
Obecnie jest tak, że dotacja przysługuje wszystkim osobom, które złożą odpowiedni wniosek o dodatek na budownictwo mieszkaniowe i mają dochód do 25 lat w skali roku.600 euro. Żonaci lub zarejestrowani partnerzy życiowi mają wyższy limit dochodu: mogą podwoić kwotę, czyli nie więcej niż 51 razem.Zarabiaj 200 euro rocznie.
Limity te zostaną jednak podwyższone od 1 stycznia 2021 r. – dzięki temu większa grupa osób będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych, np. o kredyt z kasy oszczędnościowo-budowlanej. Limit dochodów dla osób fizycznych wyniesie 35 od 2021 r.000 euro rocznie. Małżeństwo lub partnerzy życiowi mogą wtedy wspólnie mieć roczny dochód podlegający opodatkowaniu w maksymalnej wysokości 70.Mieć 000 euro. Efekt: zamiast prawie 25 milionów prawie 40 milionów Niemców może teraz otrzymać premię na budowę domu - pod warunkiem posiadania umowy kredytu mieszkaniowego i oszczędnościowego.

Oto limity finansowania dotacji mieszkaniowej w skrócie:

Maksymalny limit dochodu do opodatkowania w roku

Do 31.12.2020

Od 01.01.2021

Indywidualny

25.600 euro

35.000 euro

Żonaty / partner życiowy *

51.200 euro

70.000 euro

* Małżonkowie oceniani wspólnie i partnerzy życiowi oceniani wspólnie zgodnie z ustawą o związkach partnerskich.
Dobrze wiedzieć: Zwiększa się nie tylko maksymalna granica dochodu do opodatkowania, wzrasta też maksymalna kwota dotowanych oszczędności i stawka dopłat - od 2021 r. będzie więcej pieniędzy od państwa na premię za budownictwo mieszkaniowe.

Premia mieszkaniowa: który dochód jest decydujący?

Pamiętaj, że limit dochodu dla premii za budowę domu nie jest rocznym wynagrodzeniem, tylko rocznym dochodem do opodatkowania. Może to mieć duże znaczenie, szczególnie w przypadku rodzin z dziećmi, ponieważ kwota podlegająca opodatkowaniu jest znacznie niższa niż kwota na odcinku wypłaty ze względu na możliwe zwolnienia. Dlatego warto zrobić matematykę!
W przypadku osób bezdzietnych dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu wydatków emerytalnych, wydatków związanych z dochodami i innych kosztów uzyskania przychodu jest również często znacznie niższy od wynagrodzenia netto. Również w tym przypadku osoby oszczędzające w spółdzielni mieszkaniowej powinny przyjrzeć się bliżej i sprawdzić, czy przysługuje im premia z tytułu budowy domu z tytułu zawartej umowy kredytu mieszkaniowego i umowy oszczędnościowej.

Jak wysoki może być mój roczny zasiłek brutto na składkę na budowę domu??

W poniższej tabeli możesz zobaczyć dochód brutto dla pracowników i urzędników państwowych, którzy nie mają innych wydatków podatkowych poza ryczałtami i zwolnieniami podatkowymi.*
 

Samotni rodzice (maksymalny dochód do opodatkowania 35.000 euro)
status zatrudnienia Bez dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci
Pracownicy 43.300 50.300 55.300 59.900 64.400
urzędnik 37.900 43.700 47.800 52.000 56.100

W przypadku małżeństw dochód brutto dozwolony na składkę budowlano-mieszkaniową jest wyższy. Poniższa tabela pokazuje, jak wysoki może być dochód brutto w zależności od liczby dzieci i statusu zawodowego.*

Małżeństwa (maksymalny dochód podlegający opodatkowaniu 70.000 euro)
status zatrudnienia Bez dzieci 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci
Obaj pracownicy 86.700 96.100 105.500 114.800 123.100
Pracownik 82.600 90.400 96.200 106.000 113.800
Pracownik,
oficjalny
80.700 89.300 97.800 106.300 114.800
Obaj oficerowie 75.800 83.600 91.400 99.300 107.100
Oficjalny 72.900 80.700 88.500 96.400 104.200

* Założenia: brak dalszych dochodów poza wynagrodzeniem, w przypadku małżeństw z podwójnym zarabianiem oboje zarabiają tę samą kwotę; stawki składek na ubezpieczenie społeczne w 2020 r.; Kwoty zaokrąglone w dół do pełnych 100 euro.

Jeśli dokładnie wiesz, możesz rzucić okiem na aktualną ocenę podatkową: Tam możesz zobaczyć, jak wysoka była kwota podlegająca opodatkowaniu za rok i czy w związku z tym warto ubiegać się o premię za budowę domu. Podstawa opodatkowania po wszystkich odliczeniach jest wymieniona tutaj.
Wskazówka: Możesz nawet ubiegać się o premię za budowę domu dwa lata wstecz, tj. do końca 2021 r. za 2019 r. Istniejące kontrakty również otrzymują premię za ulepszoną budowę domu. Podstawowym warunkiem jest, aby zaoszczędzone pieniądze przeznaczać na cele mieszkaniowe. W przeciwnym razie być może będziesz musiał spłacić premię za budowę domu.

Ustal dochód do opodatkowania bez naliczenia podatku

Wymagane zeznanie podatkowe za poprzedni rok nie zawsze jest dostępne. Każdy, kto mimo wszystko chce określić dochód do opodatkowania, aby móc oszacować, czy premia z tytułu budowy domu kwalifikuje się jako dotacja do umowy z towarzystwem budowlanym, może znaleźć pomoc w Internecie: Tak zwane symulatory podatkowe wykorzystują różne informacje, aby obliczyć, ile pieniądze z pensji pozostają ostatecznie jako dochód podlegający opodatkowaniu. W ten sposób zainteresowane strony mogą stosunkowo dokładnie obliczyć, czy przysługuje im dotacja, czy nie, nawet bez naliczenia podatku.
Ile pieniędzy, które państwo wypłaca jako wsparcie na wniosek, różni się w każdym indywidualnym przypadku. Przeczytaj tutaj, jak obliczyć wysokość składki na budowę domu.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here