Ustawa kondominium: Nowe przepisy obowiązujące ”,

O zmianach konstrukcyjnych, takich jak montaż nowych okien, docieplenie elewacji czy montaż instalacji solarnej, może teraz decydować społeczność właścicieli zwykłą większością głosów. „Ustawodawca chce, aby w osiedlach mieszkaniowych przeprowadzano bardziej energooszczędne remonty” – wyjaśnia Reitzer. Do tej pory wymagało to większej większości, w wielu przypadkach nawet zgody wszystkich właścicieli. Aby indywidualny właściciel nie był zdany na łaskę większości, zmiany strukturalne muszą na ogół opłacać tylko ci właściciele, którzy również na nie głosowali. Ale są wyjątki: na przykład, jeśli zgodnie z nowelizacją planowane środki będą „amortyzowane w rozsądnym terminie”. Nawet jeśli uchwała została podjęta przy ponad dwóch trzecich głosów i połowie udziałów współwłaściciela, wszyscy zostaną poproszeni o zapłatę. "W praktyce powinno to prowadzić do pewnych konfliktów", obawia się specjalista ds. nieruchomości, Reitzer.

Znasz już nasz podcast?

Te środki budowlane mogą być również realizowane bez większości

Niektóre prace budowlane mogą być wykonane nawet przez jednego właściciela domu wbrew woli większości. Na przykład każdy, kto posiada e-samochód, może poprosić o zainstalowanie stacji ładowania na osiedlu. Istnieje również prawo do przeróbek ograniczających bariery, środków antywłamaniowych oraz instalacji umożliwiających dostęp do szybkiego Internetu. Czy to stacja ładująca, winda schodowa w korytarzu, czy łącze światłowodowe: „Tylko właściciele, którzy zamówią taki środek, ponoszą koszty. I tylko oni mogą korzystać z instalacji ”wyjaśnia ekspert stowarzyszenia Reitzer.

Spotkanie właścicieli może zadecydować szybciej

Spotkania właścicieli są quorate szybciej, ponieważ w zasadzie prawomocne decyzje można teraz podejmować niezależnie od liczby obecnych osób. Wcześniej musiała być obecna co najmniej połowa właścicieli. „Teraz jeszcze ważniejsze jest branie udziału w spotkaniach właścicieli, aby mniejszość nie podejmowała decyzji” – podkreśla Reitzer. W związku z tym termin zaproszenia na spotkanie został wydłużony z dwóch do trzech tygodni. Właściciele mieszkań mogą również zdecydować się na umożliwienie udziału w spotkaniu online za pomocą systemu wideokonferencji. Jednak nie ma do tego żadnych roszczeń prawnych. „A implementacja techniczna prawdopodobnie spowoduje problemy”, mówi Reitzer.

Największy udział w tych statystykach mają domy jednorodzinne.

Fot. Federalny Urząd Statystyczny

Innowacje dotyczące zarządcy nieruchomości

Dużo dyskutowano o kwalifikacjach zarządców nieruchomości. Zgodnie z nową ustawą o nieruchomościach mieszkaniowych, od końca 2022 r. każdy właściciel obiektu z co najmniej dziewięcioma stronami może domagać się menedżera z uprawnieniami IHK lub porównywalnym przeszkoleniem. „To wzmacnia kompetencje administracji ”, chwali Reitzer. Jednocześnie prawo rozszerza zakres działania administratora. Bez konsultacji może zawierać umowy w imieniu wspólnoty mieszkaniowej (poza transakcjami na rynku nieruchomości i pożyczkami). „Dzięki temu może szybciej reagować, na przykład w przypadku konieczności naprawy dachu po burzy”, wyjaśnia Reitzer. Z drugiej strony społeczność właścicieli może łatwiej oddzielić się od menedżera. Aktualne umowy można wypowiedzieć w dowolnym momencie z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wcześniej istniał ważny powód do usunięcia.

Rada doradcza kontroluje administratora

Po raz pierwszy prawnie zastrzeżono, że administracyjna rada doradcza kontroluje administratora, a nie tylko go wspiera. Wcześniej honorowe stanowisko musiało objąć trzech współwłaścicieli, teraz liczba jest arbitralna. Zaangażowany właściciel w domu wystarczy. Edeltraud Reitzer ze stowarzyszenia nieruchomości mieszkaniowych: „Dlatego powinno być łatwiej obsadzać to ważne stanowisko."

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here